Съобщения за медиите

Църквата проведе окръжна конференция

На 18.02.2024 г. в Сити Марк Арт Център - София се проведе конференция за организиране на окръг София България на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Специални гости на конференцията бяха президент Рубен В. Алио, първи съветник в президентството на област Централна Европа, и съпругата му Фабиана.

Членове на Църквата от цялата страна се събраха, за да участват във вълнуващото събитие и за да подкрепят единодушно братята, предложени за ръководители на новосъздадения окръг:

- президент - Николай Данев;

- първи съветник - Кънчо Димитров;

- втори съветник - Алцек Алексиев;

- чиновник - Айри Мемишев.

Новоизбраното ръководство на окръг София България сподели свидетелствата си:

Алцек Алексиев припомни, че както делото по основаването на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от Джозеф Смит е започнало с една шепа хора, така днес то набира скорост по цялата земя. Така е и с основаването на окръг София България - той е една крачка напред към изграждане на храм в България.

Кънчо Димитров сподели: „България ме призовава, защото Господ очаква от нас участие в делото Му по възстановяване на Евангелието в родината ни."

Николай Данев увери, че с малки стъпки и с много любов можем да се стремим да сме силни, искрени и добри християни. Да не завиждаме, да не се гневим, за да имаме Духа на откровението. Така ще бъдем пример и светлина за околните.

Президент Алио се обърна към новоизбраните ръководители като подчерта, че днешната конференция е исторически момент за България. Господ, който е едно съвършено същество, е призовал вас и мен в изпълнението на Неговото дело. Да гледаме напред и да мислим селестиално, както ни съветва президент Нелсън. Земният живот е начин да изберем нещата от вечно значение. Вие познавате това място повече от всеки друг. Вие сте призовани да изграждате Неговото царство в България. Търсете Божията воля в изпълнението на делата и само тогава ще имате ефективни резултати. Господ ще установи Своята църква чрез усилията, които правим. Президент Нелсън учи, че събирането на Израил е „най-важното нещо, случващо се на земята днес“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.