SeniorMission_01.jpg
Съобщения за медиите

Специално духовно послание за възрастни двойки и отделни членове

Широк спектър от налични възможности за възрастни мисионери

На 9 юни, неделя, от 19:00 до 20:30 ч., президентството на област Централна Европа ще проведе специално духовно послание за всички членове в областта на възраст 50 години и повече.

По време на духовното послание членовете ще научат за различните възможности за мисия, гъвкавостта по отношение на продължителността на службата, значителната финансова помощ, налична за всички възрастни мисионери и как да подадат документи за мисионерска служба.

Пророците и апостолите на Църквата канят все повече възрастни двойки и отделни членове да отслужват мисии. Също така те предоставят широк спектър от съдържателни мисионерски възможности за възрастните членове и премахват пречките, които в миналото са възпрепятствали някои от тези членове да служат.

Как да участвате

  • На живо: Духовното послание ще се проведе на английски език в офиса на област Централна Европа (Berner Str. 119, 60437 Frankfurt am Main).
  • Дистанционно: За членовете на област Централна Европа ще бъде осигурено излъчване на живо с превод на 19 езика: албански, арменски, български, хърватски, чешки, нидерландски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, полски, румънски, сръбски, словашки, словенски, испански, турски и украински.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.