Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос направи дарение на болница за рехабилитация на детска церебрална парализа

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари биофийдбек апарат и лаптоп, необходим за проследяване на резултати на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Света София" в столицата.

sveta-sofia.jpgDownload Photo

Закриването на хуманитарния проект се проведе на 12 април 2024 г. Представители от Църквата бяха старейшина и сестра Бейли – хуманитарната двойка за България. Рехабилитатори от лечебното заведение демонстрираха как работи новата система. Управителят доцент д-р Иван Чавдаров изрази благодарност за направеното дарение.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.