Съобщения за медиите

Светии от последните дни помагат при сервиране на топла храна в кухня с благотворителна цел в Рим

В продължение на повече от тридесет години благотворителната кухня на енория Скалабрини в Рим, наречена Енория на Пресветия Изкупител, сервира топла храна на бездомни и уязвими членове на местната общност.   

Мари Паолети, доброволец в благотворителната кухня, приготвя храна.
Мари Паолети, доброволец в благотворителната кухня, приготвя храна.
Мари Паолети, доброволец в благотворителната кухня, приготвя храна.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приготвят пакетиран обяд за благотворителната кухня.
Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приготвят пакетиран обяд за благотворителната кухня.
Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приготвят пакетиран обяд за благотворителната кухня.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Местните енориаши събират хранителни продукти от местни магазини и частни дарения. С помощта на доброволци, пет дни в седмицата, на около 150 души се сервира топла храна ежедневно.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дарява средства, необходими за осигуряване на тази храна. Мисионери и членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни служат като доброволци, за да подготвят трапезарията и да сервират храната веднъж седмично. Те посрещат посетителите, сервират храната и помагат при почистването.

Помещението за сервиране, където много хора могат да влязат и да се насладят на топла храна. Много от посетителите идват тук, за да си вземат пакетиран обяд, който да изядат на друго място.
Помещението за сервиране, където много хора могат да влязат и да се насладят на топла храна. Много от посетителите идват тук, за да си вземат пакетиран обяд, който да изядат на друго място.
Помещението за сервиране, където много хора могат да влязат и да се насладят на топла храна. Много от посетителите идват тук, за да си вземат пакетиран обяд, който да изядат на друго място.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

По Коледа доброволческата служба на членовете и мисионерите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има малко по-широк обхват. За възрастните те приготвят подаръчни торбички, съдържащи шалове, шоколад, други дребни сладки и пакет бисквити. Всяко дете получава торбичка за многократна употреба с играчка и сладки.

Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са готови да раздават коледни пакети.
Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са готови да раздават коледни пакети.
Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са готови да раздават коледни пакети.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Мари Паолети, доброволец в благотворителната кухня, споделя: „По време на земетресението през 2016 г. аз бях там, страдах. Изгубих всичко. Ето защо искам да дарявам“. 

Запитан защо работи като доброволец в кухнята, където се приготвя супа, Алдо отговаря: „Обичам да помагам на други хора. Исках да бъда готвач. Това ми дава възможност да съм зает с нещо. Знам, че работата е тежка, но когато се прибера вкъщи се чувствам добре“. Той обяснява, че всеки може да остане без работа: „Губиш работата си и бързо преминаваш от другата страна“.

Алдо, доброволец в благотворителната кухня, приготвя храна.
Алдо, доброволец в благотворителната кухня, приготвя храна.
Алдо, доброволец в благотворителната кухня, приготвя храна.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ефа Джонсън от Гана е един от посетителите, които получават топла храна в благотворителната кухня. Поредица от трагедии го отвеждат в Италия като бежанец. Ефа е благодарен за благотворителната кухня и на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за подкрепата. Когато получава хляб с храната си, Ефа го заделя за уикендите. В неделните дни той яде хляба си и с молитва благодари на Бог, че има храна. Ефа спи на земята. Той има място, където е защитен от вятъра и дъжда. Трудно е за стар човек да спи на земята, но е по-лесно, когато си с пълен стомах.

Благодарение на непрекъснатите дарения и участието на доброволци, ежедневните посетители на благотворителната кухня на енория Скалабрини ще продължат да получават топла храна, която осигурява прехрана на онези, които са изпаднали в тежко положение.

Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се подготвят да сервират обяд на нуждаещи се съседи.
Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се подготвят да сервират обяд на нуждаещи се съседи.
Мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се подготвят да сервират обяд на нуждаещи се съседи.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приготвя храна.
Член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приготвя храна.
Член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приготвя храна.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.