Съобщения за медиите

Президентът на организацията на жените в Църквата говори пред Европейския парламент

Сестра Камил Н. Джонсън споделя своята гледна точка за това как жените да имат повече възможности по отношение на тяхната свобода на религия или вярвания.

Сестра Камил Н. Джонсън, общ президент на Обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, говори пред Европейския парламент на 4 март 2024 г. в Брюксел, обръщайки се към събралите се представители на организации на гражданското общество, църкви и защитници на религиозната свобода. Тя говори на тема „Даване на повече възможности на жените по отношение на тяхната свобода на религия или вярвания“ и споделя лични преживявания и прозрения за това как вярващите жени могат да допринасят за едно по-равностойно и приветстващо общество.

Домакин на събитието беше г-ца Анжа Хага, член на Европейския парламент, в сътрудничество с Офиса по европейски и международни въпроси на Църквата в Брюксел. Презентациите разгледаха различни перспективи относно свободата на религия и вярвания и включиха две панелни дискусии, на които бяха споделени лични истории. Събитието съвпадна с международния ден на жената, който се отбелязва на 8-ми март всяка година, и на който се обръща специално внимание на постиженията и трудностите на жените по целия свят.

Сестра Джонсън започна своето обръщение, като заяви каква уникална роля имат жените в обществото, в естествената си роля на ръководители, на учители, на носещи изцеление възпитатели и на миротворци. Ако свободата на религията или на вярванията не бъде защитавана, жените не могат да изпълняват изцяло тази роля.

„Социолози са доказали, че в зависимост от степента, в която правителствата ограничават религиозната свобода, социалните конфликти се увеличават. Подобни конфликти и последващото насилие винаги нараняват най-уязвимите, в това число жени и деца. Те дестабилизират икономики и домакинства.  Тези конфликти увеличават неравенството, включително и неравенството между половете.  Те възпрепятстват жените от това да използват вродените си дарове с цел създаването на мир“ – каза тя.

Тя сподели, че ако от жените се очаква да изпълняват своите уникални роли в създаването на мир, те самите трябва да бъдат вдъхновявани, подхранвани, изцелявани, да им се дават възможности и да бъдат учени за своя божествен потенциал. Жените „трябва да могат да живеят съгласно своите най-възвишени стремежи и ценности, и да се събират, споделят и организират с цел взаимна подкрепа. Това, разбира се, бива осигурявано от непоклатимата свобода на религия и вярвания – уверението към жени, мъже и деца, че те могат да водят целенасочен морален начин на живот, с взаимната подкрепа на други вярващи, докато позволяват същото това достойнство на своите съседи“ – добави тя.

Първата панелна дискусия се съсредоточи върху устойчивостта на жените по света и техните истории, свързани със стремежа им към свобода на религия и вярвания. Говорителите включиха Рашел Баяни, представляваща бахайската международна общност, Хелене Фишър, застъпник за свободата на пола и религиозната свобода, и Анастасия Хартман, представител на Open Doors International.

Втората панелна дискусия се съсредоточи върху представянето на стратегии и решения за насърчаване на правата на жените в контекста на свободата религия или вярвания. Каролин Нандшин, президент на Неправителствения комитет за положението на жените в Женева, сподели прозрения относно приноса на организацията на гражданското общество в рамките на Организацията на обединените нации. Сюзън Кър, старши съветник по въпроси с религиозната свобода от Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, сподели колко важен е компонентът на сигурността при упражняване на нечия религиозна свобода.

Франческо Ди Лило, директор на Офиса по европейски и международни въпроси на Църквата в Брюксел, който изпълняваше ролята на модератор по време на дискусията, изрази надежда, че „това събитие ще доведе до допълнителен диалог и сътрудничество сред религиозните и политически ръководители, както и сред гражданското общество, за да може религиозната свобода на жени и деца по света да бъде насърчавана и защитавана“.

Домакинът на събитието, г-ца Анжа Хага, сподели в заключение, че „ако желаем мир, трябва да отстояваме свободата на религията. И трябва да се борим за религиозната свобода на жените. Именно така се установява мир по света“.

Денят завърши с вечеря, на която жени-посланици и ръководители от организации на гражданското общество продължиха диалога, свързан с перспективите на религиозната свобода и как това основно право може да води до по-равностойни общества.

Сестра Джонсън се срещна и с членове на Църквата в Брюксел, по време на специално духовно послание за жени. По-късно тя взе участие в събрание с мисионери на Църквата, които служат в мисия Белгия Нидерландия. Това събрание се проведе в новата сграда за събрания на Църквата в град Бреда, Нидерландия.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.