Съобщения за медиите

Отпечатаните издания на Книгата на Мормон надхвърлят 200 милиона екземпляра.

Честване на Световния ден на книгата

23 април е Световен ден на книгата, когато ни се напомня, че книгите оказват огромно влияние върху начина, по който хората приемат себе си и обществото. Книгата на Мормон е книга, която е почитана като Свято писание от хора по целия свят.

Първото отпечатано издание на Книгата на Мормон през 1830 г. включва 5000 екземпляра. До 2000-ната година са разпространени повече от 100 милиона екземпляра, а през последната година броят се е увеличил повече от два пъти, докато хора от целия свят се стремят да научават повече за Исус Христос и за Неговата роля в живота им.  

Издания на различни езици на Книгата на Мормон.
Издания на различни езици на Книгата на Мормон.
Издания на различни езици на Книгата на Мормон.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Всяка на своя си език

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, с брой на членовете над 17 милиона, е публикувала Книгата на Мормон на 113 езика – 92 пълни превода и 21 извадки от Книгата на Мормон. Старейшина Дейл Г. Ренлънд, апостол в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, набляга на това колко важно е хората да могат да четат тази книга с Писания на своя собствен език. Старейшина Ренлънд казва, че Спасителят поставя основата по преводите, когато заявява: „Защото ще стане така в него ден, че всеки човек ще чуе пълнотата на Евангелието на собствения си език“ (Учение и завети 90:11).   

Първите преводи на Книгата на Мормон са на европейски езици:  На датски през 1851 г., на френски, уелски, немски и италиански през 1852 г.

Книгата на Мормон е отпечатана на 113 различни езика.
Книгата на Мормон е отпечатана на 113 различни езика.
Книгата на Мормон е отпечатана на 113 различни езика.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Книгата на Мормон свидетелства за Исус Христос

Светиите от последните дни приемат Книгата на Мормон като допълнение към Библията и като още едно свидетелство за Исус Христос. Ученията на Книгата на Мормон включват словата на Исус Христос към пророците, живели в библейски времена, разказ за Неговото посещение и учения сред хората, живели на древния американски континент след Неговото възкресение.

В Книгата на Мормон името на Христос се споменава на всеки 1,7 стиха, Неговата смърт и разпятие са обсъждани 36 пъти, за възкресението се говори 88 пъти, използвани са 117 различни имена за Христос и има над 12 021 думи, изговорени от Христос по време на посещението Му на американския континент.

Обещанията на Книгата на Мормон днес

Президент Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата днес, дава обещания за защита, вяра и божествено напътствие, при постоянно и изпълнено с молитва изучаване на Книгата на Мормон. „Когато си мисля за Книгата на Мормон, аз си мисля за думата сила – споделя президент Нелсън. – Истините в Книгата на Мормон имат силата да изцеляват, утешават, възстановяват, помагат, укрепват, утешават и ободряват душите ни“ (президент Ръсел М. Нелсън, обща конференция, октомври 2017 г.).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.