Съобщения за медиите

Библиотеката за семейна история сега е библиотека на FamilySearch

Библиотеката за семейна история на Храмовия площад в Солт Лейк Сити сега се нарича библиотека на FamilySearch. Също така, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има над 5 700 центъра за семейна история по света, които сега се наричат центрове на FamilySearch.

FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilyHistoryLibrarySLC01
Библиотеката на FamilySearch в Солт Лейк Сити, Юта, САЩ2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Тези леки промени ни напомнят за многото важни и безплатни генеалогични източници, достъпни във всяка от тези сгради.

Семейството има централно значение в Църквата на Исус Христос и в Божия план за щастие. Каним ви да посетите библиотеката на FamilySearch или местен център на FamilySearch, за да откриете своите корени и как благодарение на своите предци сте такива каквито сте. Ще получите персонализирана помощ и достъп до технологии и изключителни документи.

Посетете уебсайта на библиотеката на FamilySearch Library за информация за работното време и център на FamilySearch близо до вас.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.