Съобщения за медиите

Какво е съветник по областна организация? 

Сестра Маргарет Чийсла от Германия беше призована наскоро като съветник по областна организация за мисия Армения/Грузия, както и за Българска/Централна евразийска мисия.

sister-cziesla.jpgDownload Photo

Сестра Чийсла е служила мисия на Храмовия площад и е омъжена за Михаел Чийсла, областен седемдесетник. Те имат пет деца на възраст между 7 и 23 г. Тя се грижеше за децата си у дома и наскоро започна да учи BYU-pathway Connect Program.

Какво е съветник по областна организация?

Съветниците по областна организация са жени ръководители в международни области, които наставляват и обучават, и като цяло представляват организациите на Неделното училище за деца, Младите жени и Обществото за взаимопомощ.

Старейшина Таниела Б. Уаколо, висш ръководител седемдесетник, служещ като президент на Област Филипини, описа тройната цел на съветниците по областна организация:

- да предоставят ръководно наставление на сестри ръководители в подкрепа на бързия растеж на Църквата в областта;

- да предоставят модел, чрез който ефективен прогрес се постига, когато жените и мъжете работят заедно в единство;

- да включват гледната точка на жените на всички нива на съветите.

Съветниците по областна организация се отчитат директно на областното президентство, каза той. „Тази директна линия на отчитане ще осигури възможна визия на областното президентство за укрепване и разширяване на коловете на Сион, които да бъдат учени по последователен и безпроблемен начин.“

Призованието съветник по областна организация има за цел да направи извършването на Божието дело по-ефективно, каза сестра Джули Б. Бек, която е служила като общ президент на Обществото за взаимопомощ. "Това не разделя работата на жените и мъжете. Това улеснява Божието дело и помага на пророка чрез своите ключове да достига до областите по един по-ефективен начин".

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.