Съобщения за медиите

Select a Year

Църквата осигурява допълнителни насоки за безопасно увеличаване на активността по време на COVID-19

Писмо от областното президентство по случай 10-годишнината от освещаването на храма Киев

Тъй като в момента не е възможно да се покланяте в храма, ви каня да участвате по-активно в работата по семейната история, включително в проучвания на семейната история и индексиране.

Първото президентство обявява нова онлайн система, свързана със списъците за молитва в храма

Онлайн системата позволява на членовете да изпращат имена на близки или приятели до храма

Църквата започва да публикува три международни списания

Три списания ще вдъхновяват членовете на Църквата по света в нови печатни и дигитални издания; „Ensign“ вече няма да се публикува; списанието за младежи ще има ново име

...

Промени при храмовото надаряване

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни одобри промени свързани с обряда на храмовото надаряване.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Общата конференция през октомври 2020 г. ще бъде само виртуална

Президент Нелсън споделя свързана с расизма публикация в социалните медии и призовава за уважение към човешкото достойнство

Събранията на Църквата в България все още са преустановени до второ нареждане

В настоящия момент всички публични събирания на членове на Църквата в България са все още преустановени до второ нареждане

...

Новият символ на Църквата набляга на централната роля на Спасителя

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има нов символ, който да отразява вярата.

...