Съобщения за медиите

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Общата конференция през октомври 2020 г. ще бъде само виртуална

Президент Нелсън споделя свързана с расизма публикация в социалните медии и призовава за уважение към човешкото достойнство

Събранията на Църквата в България все още са преустановени до второ нареждане

В настоящия момент всички публични събирания на членове на Църквата в България са все още преустановени до второ нареждане

...

Новият символ на Църквата набляга на централната роля на Спасителя

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има нов символ, който да отразява вярата.

...

Светиите от последните дни взимат участие в световната хуманитарна помощ в борбата срещу COVID-19

Пророкът представя нова прокламация към света: „Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос“

Президент Ръсел М. Нелсън представи прокламация по повод двестагодишнината от Първото видение на Джозеф Смит

По време на общата конференция пророкът обяви осем нови храма

Президент Ръсел М. Нелсън обяви планове за построяване на осем нови храма по света.

Пророкът призовава всички да постят на Разпети петък за избавяне от COVID-19

Президент Нелсън призова всички по света отново да постят и да се молят за избавление от COVID-19

...

Общата конференция тази седмица се очертава да бъде запомняща се

Тази конференция ще бъде гледана електронно и нейната онсовна тема ще бъде Възстановяването