Съобщения за медиите

Общата конференция през април 2021 г. ще се проведе само виртуално

Поради продължаващата загриженост за глобалното обществено здраве, общата конференция през април 2021 г. ще се проведе само виртуално

Първото президентство и апостолите на възраст над 70 г. се ваксинират срещу COVID-19

Осем старши ръководители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се ваксинираха с първата доза на ваксина срещу COVID-19

Старейшина и сестра Соарес прекараха леко COVID-19

Старейшина Юлисис Соарес от Кворума на дванадесетте апостоли и съпругата му прекараха леко COVID-19 по празниците.

Ръководители на Църквата поставят Исус Христос на централно място в ежегодното Коледно духовно послание

По време на Коледното духовно послание на Първото президентство за 2020 г. пророкът и още трима църковни ръководители говориха за любовта, мира, знанието и радостта, които идват от следването на Исус Христос.

Старейшина и сестра Ренлънд са диагностицирани с COVID-19

Старейшина Ренлънд в момента има леки симптоми, а при сестра Ренлънд заболяването е асимптоматично.

Президент Нелсън изразява благодарност към всички, които откликнаха на призива да благодарят

Един от най-въздействащите начини, по които можем да изразяваме нашата благодарност, е като служим

Ново съобщение от Първото президентство, Коледа 2020 г.

Излъчването ще включва съсредоточени върху Христос послания от висши ръководители и служители на Църквата.

Пророкът отправя послание за изцелителната сила на благодарността

Ръсел M. Нелсън, ръководител на световно вероизповедание, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, отправя ново послание на надежда, изцеление и единство, за да ни помогне да се издигнем от дълбините на кризата от COVID-19 и да премахнем други обществени пороци, като омразата и грубостта.

На 20 ноември ще се излъчи специално видео послание за надежда и изцеление от пророка

Ръсел M. Нелсън, пророк и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ще сподели специално видео послание със света на 20 ноември 2020 г. от 11:00 MST.

Обновеният начин за изпращане на препоръки помага да свързвате приятели с мисионерите

Скорошните обновления в системата за препоръки от членове, които излязоха в началото на септември, опростяват и подобряват начина, по който може да помагате на приятели да се срещнат с мисионерите.