Съобщения за медиите

Select a Year

Старейшина и сестра Гонг диагностицирани с КОВИД-19

 Проявените симптоми са слаби, но те са предпазливи и под внимателно лекарско наблюдение.

Обща конференция - октомври 2020 г. Новини и съобщения.

Най-важните съобщения от общата конференция

Президент Нелсън по време на общата конференция през октомври: Нека Бог да надделее, Приемете бъдещето, Живейте „една нова действителност“ 

Президент Нелсън добави, че независимо от настоящата суматоха в света, можем да гледаме към бъдещето с радост, докато се обръщаме към нашия Спасител Исус Христос.

...

Ръководителите насърчават жените да бъдат вярна, обединяваща сила, която ще променя света

Първото президентство и висшите служители на Църквата споделят вдъхновени послания по време на сесията на жените на конференцията

...

Търсите надежда? Истината и вдъхновението ще бъдат основна тема на общата конференция през октомври 2020 г.

Насладете се на посланията на общата конференция през октомври 2020 г. – послания за мир, надежда и радост, съпътстващи живота на Исус Христос, от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Църквата осигурява допълнителни насоки за безопасно увеличаване на активността по време на COVID-19

Писмо от областното президентство по случай 10-годишнината от освещаването на храма Киев

Тъй като в момента не е възможно да се покланяте в храма, ви каня да участвате по-активно в работата по семейната история, включително в проучвания на семейната история и индексиране.

Първото президентство обявява нова онлайн система, свързана със списъците за молитва в храма

Онлайн системата позволява на членовете да изпращат имена на близки или приятели до храма

Църквата започва да публикува три международни списания

Три списания ще вдъхновяват членовете на Църквата по света в нови печатни и дигитални издания; „Ensign“ вече няма да се публикува; списанието за младежи ще има ново име

...

Промени при храмовото надаряване

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни одобри промени свързани с обряда на храмовото надаряване.