Съобщения за медиите

Духовно послание за пълнолетни младежи по света с президент Ръсел М. Нелсън и сестра Уенди У. Нелсън

Инициатива учи хора, призовани да служат в Европа, как да помагат на другите по време на криза

Светии, том 3, представя разкази за светии от последните дни по света

Многоочакваният трети том на Светии: историята на Църквата на Исус Христос в последните дни днес се публикува на 14 езика, достигайки световна публика. В най-новия том, „Смело, величаво и независимо“, се разказва историята на светиите от последните дни между 1893 и 1955 г. – включително строежа на първия храм на европейска...

Великденско послание за 2022 г.

Нека славната значимост на Великден привлича всички, за да следват Исус Христос и да се обичат един друг, както Той ни учи, на думи и на дела.

Президент Нелсън обяви 17 нови храма

От 2018 г. пророкът е обявил 100 нови храма

Призовани са нови общи президентства на Обществото за взаимопомощ и Неделното училище за деца

Призованията на 12 нови ръководители бяха обявени на общата конференция през април 2022 г.

Обща конференция, април 2022 г.

Каним ви да участвате в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Изявление от Първото президентство относно въоръжен конфликт

Църковните ръководители умоляват да стане така, че „да надделее мирът сред народите и в нашите сърца“.

Първото президентство обявява подробностите за общата конференция през април 2022 г.

На 11 февруари 2022 г. Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни сподели с членовете на Църквата по целия свят следното писмо относно общата конференция през април 2022 г.

Старейшина Масимо Де Фео посети среща на високо равнище на Конференцията за бъдещето на Европа