Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос дарява 32 милиона щатски долара на Световната програма по прехраната

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Отворени врати в клон София

На 16 юли 2022 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в София, намираща се на ул. „Марин Дринов“ 21, проведе отворени врати. Гостите имаха прекрасната възможност да разгледат молитвения дом и да чуят посланието за Възстановеното Евангелие на Господ Исус Христос.

RootsTech 2023 ще се проведе онлайн и на живо

Осветен е храмът Прая Кабо Верде

Светии от последните дни в Европа даряват на Украйна над 900 тона хранителни продукти

Излъчване на „Да преподаваме като Спасителя" със старейшина Дитер Ф. Ухтдорф

Духовно послание за пълнолетни младежи по света с президент Ръсел М. Нелсън и сестра Уенди У. Нелсън

Инициатива учи хора, призовани да служат в Европа, как да помагат на другите по време на криза

Светии, том 3, представя разкази за светии от последните дни по света

Многоочакваният трети том на Светии: историята на Църквата на Исус Христос в последните дни днес се публикува на 14 езика, достигайки световна публика. В най-новия том, „Смело, величаво и независимо“, се разказва историята на светиите от последните дни между 1893 и 1955 г. – включително строежа на първия храм на европейска...