Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос направи дарение на дом в гр. Стара Загора

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари апарат за магнитотерапия, апарат за ултразвукова терапия, апарат за електротерапия, професионална пералня с центрофуга и професионална сушилня на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в гр. Стара Загора.

Бизнесдами в Унгария обучават приемни родители

Световно послание за пълнолетни младежи със старейшина и сестра Годой

Първото президентство обявява новите ръководители на области за 2024 г.

Как Църквата на Исус Христос се погрижи за нуждаещите се през 2023 г.

Светии от последните дни помагат при сервиране на топла храна в кухня с благотворителна цел в Рим

Църквата направи дарение на болница в гр. Бухово

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари апарат за ултразвукова диагностика, портативен многоканален електрокардиограф и 9000 бр. памперси на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в гр. Бухово. В сътрудничество с други дарители бяха предоставени също така и комплекти спално бельо...

Отпечатаните издания на Книгата на Мормон надхвърлят 200 милиона екземпляра.

Ръководители на Църквата насърчават членовете да сключват завети и да задълбочават връзката си с Исус Христос

Австрийски певец се присъединява към прочутия Хор на Табернакъла