Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Обща конференция, октомври 2021 г.

Насърчаваме ви да участвате в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която ще се проведе от 2 до 3 октомври 2021 г. Присъединете се към милиони хора по целия свят, за да чуете послания за Спасителя Исус Христос от живи пророци и апостоли.  

Световното излъчване на общата конференция ще се извършва от Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, Юта, САЩ. Конференцията се състои от следните пет сесии. Няма да може да се присъства на сесиите в самия Център за конференции.

  • събота, 2 октомври, в 19:00 ч. българско време.

  • събота, 2 октомври, в 23:00 ч. българско време.

  • неделя, 3 октомври, в 3:00 ч. българско време.

  • неделя, 3 октомври, в 19:00 ч. българско време.

  • неделя, 3 октомври, в 23:00 ч. българско време.

Български:

Гледане на живо: Не е налично

Гледане и четене по-късно (видео файловете ще бъдат налични в рамките на 5 дни след излъчването; текстовите файлове ще бъдат налични в рамките на две седмици след излъчването):

На нашия главен уебсайт ChurchofJesusChrist.org (всички сесии)

На приложението Gospel Library (всички сесии)

Събранието за причастие и общата конференция

На 8 септември 2021 г. президентството на област Източна Европа публикува писмо, в което е упоменато:

С наближаването на октомврийската обща конференция, бихме искали да създадем нов модел в областта. Като ваше областно президентство ние знаем колко е важно да чуваме навреме словото на Бог чрез Неговите служители. Съответно, започвайки от тази обща конференция, ние молим да не се провежда събрание за причастие или да има други обичайни неделни събрания по време на уикенда на общата конференция. Вместо това ви молим през тези два уикенда всяка година да насочвате вниманието си към гледането и слушането на общата конференция. Знаем, че за някои това ще означава гледане късно през нощта или дори рано сутринта. Знаем също и че в нашата област съботните сесии до голяма степен са налични в неделя сутрин, така че вашия Господен ден да е изпълнен с духа и ученията на нашите ръководители.

Някои може да се безпокоят, че не могат да вземат от причастието, ако в тези две недели не се провеждат обичайните неделни събрания. Моля знайте, че през тези два уикенда, също както по време на уикендите за конференция на кол, ние спазваме заветите си, като слушаме нашите ръководители и спазваме техните съвети и напътствия“.

Какво представлява общата конференция?

Общата конференция представлява световно събиране на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Два пъти в годината, през първия уикенд на април и първия уикенд на октомври, ръководители на Църквата от целия свят споделят послания или проповеди, съсредоточени върху живия Христос и Неговото Евангелие. Зрителите се научават как да намират мир, надежда и радост в Исус Христос, как да укрепват семействата си като следват ученията на Исус и как да получават лично напътствие и вдъхновение от Бог. Общата конференция се стриймва и излъчва на живо на около 70 езика и по-късно бива преведена на повече от 100 езика. Каним всички, от всички вероизповедания, с всякакви убеждения и произход от целия свят, да гледат, слушат и вземат участие.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.