Тема

Обща конференция

Общите конференции се провеждат през април и октомври всяка година и се състоят от пет събрания всяко с продължителност два часа, разпределени в два дни. Събранията през април се наричат годишни конференции, събранията през октомври се наричат полугодишни.

На сесиите в събота сутрин, събота следобед, неделя сутрин и неделя следобед могат да присъстват всички, а сесията в събота вечер е за мъже и млади мъже, членове на Църквата, които са носители на свещеничеството.

Светиите от последните дни пристигат от цял свят, за да участват в общите конференции, които се провеждат в Центъра за конференции с 21 000 места в Солт Лейк Сити, Юта. Безплатни билети се разпределят за всяка сесия, като наредилите се без билети заемат останалите свободни места. Допълнителни зали има на наблизо намиращия се Храмов площад, където могат да се настанят хората, за които няма място в Центъра за конференции.

Тъй като мнозинството от 14-те милиона членове на Църквата не могат лично да посетят общата конференция, събранията се предават по сателит до 7 400 църковни сгради в 102 страни. Желаещите също могат да гледат конференцията по телевизия на телевизионните станции KSL (базирана в Солт Лейк Сити, Юта) и BYU-TV. Църквата предава събранията на живо в интернет страницата LDS.org и също така на Mormon Channel. 

По време на конференцията ръководителите на Църквата говорят на различни духовни теми. Те се обръщат към светиите от последните дни, както и към представители на правителствата, вероизповеданията, общностите и други гости на конференцията. Говорителите включват ръководителя на Църквата президент Томас С. Монсън, и неговите съветници в Първото Президентство, които съставляват ръководното тяло на Църквата. Също така се отправят речи от членове на Кворума на дванадесетте апостоли и други ръководители.

В общата конференция речите продължават от около 5 до 20 минути. Темите не се задават; всеки говорител избира собствената си тема. Речите обикновено включват основни принципи на Евангелието или засягат важни текущи теми, като говорителите насърчават отделните хора и семействата да следват Исус Христос.

След като конференцията завърши, речите се публикуват на интернет страницата LDS.org и се отпечатват в списанията на Църквата Ensign и Лиахона , за да могат членовете на Църквата и всички желаещи да ги четат и изучават.

Музиката по време на сесиите на конференцията се изпълнява от Мормонския хор на Табернакъла със съпровод на орган, от други хорове на Църквата, както и от присъстващите. Музиката е с евангелска тематика.

Църковните ръководители провеждат общи конференции от 1830 г., когато Църквата е била организирана от Джозеф Смит. Историкът Глен М. Леонард пише, че „около 30 кръстени членове посетили първата конференция заедно с хора, които се интересували от Църквата”.

В наши дни конференциите се превеждат в ефир на 92 езика, от албански до японски, за да могат да участват големия и нарастващ брой членове по света. Прави се също превод на американския жестомимичен език и се поставят субтитри.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.