Тема

Район

Конгрегациите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са организирани на географски принцип и членовете посещават богослужения близо до дома си. Всеки принадлежи към район или клон. Неплатеният ръководител на района се нарича епископ. Той е член на конгрегацията, на която е бил поканен доброволно да служи на този пост.

Всеки район има занятия и дейности за различните възрасти, включително деца, младежи и възрастни. Значителното време и усилие, необходими за администрирането на даден район и грижата за нуждите на членовете, се отделят от самите членове. Повечето членове са поканени от местните ръководители да изпълняват определени отговорности. Задълженията включват местно администриране, обучение или служба. Тези отговорности се сменят периодично, съобразно нуждите на конгрегацията.

Членовете на района заедно участват в богослужение всяка неделя и провеждат дейности през седмицата. Районът е общност, в която членовете на Църквата могат да създадат приятелства и да подкрепят другите членове на Църквата в усилията им да почитат и следват Исус Христос. Всеки е добре дошъл да посети богослужение на района всяка неделя.

Няколко района изграждат един кол, който е подобен на епархия. Ръководителят на кола се нарича президент на кол. В области, където има по-малко членове на Църквата, светиите от последните дни са организирани в окръзи и клонове вместо колове и райони. Неплатеният ръководител на клона се нарича президент на клон.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.