Тема

Президент Хенри Б. Айринг

Президент Хенри Б. Айринг е призован като първи съветник в Първото Президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 3 февруари 2008 г. Преди това той служи като втори съветник на Президент Гордън Б. Хинкли в Първото Президентство от 6 октомври 2007 г. Той бива призован в Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 1 април 1995 г., като дотогава служи като член на Седемдесетте от 3 октомври 1992 г.

Преди това Президент Айринг служи като първи съветник в Председателстващото Епископство от април 1985 до септември 1992 г. и като специален пълномощник по образованието от септември 1980 до април 1985 г. и също от септември 1992 до януари 2005 г.

Президент Айринг е ректор на Рикс Колидж в Релсбърг, Айдахо, от 1971 до 1977 г. Той е в преподавателската колегия на Факултета по бизнес към Станфордския Университет от 1962 до 1971 г.

Той получава бакалавърска степен по физика от Университета на Юта и магистърска и докторска степени по бизнес администрация от Харвардския Университет.

Роден е в Принстън, Ню Джърси, на 31 май 1933 г. и служи в Църквата като областен представител, член на Общия борд на Неделното училище и като епископ.

Президент Айринг е женен за покойната Катлийн Джонсън и те са родители на четири сина и две дъщери.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.