Тема

Президент на кол

Президентът на кол е неплатен ръководител на кол, което представлява географска единица, подобна на епархия. Президентът на кол е мъж, който е поканен да служи като доброволец на този пост. Той ръководи изпълнението на програмите на Църквата в определена географска област, състояща се от отделни конгрегации, наречени райони, и има отговорността да помага на членовете в неговия кол в техния стремеж да следват Исус Христос. Той също ръководи дейностите на епископите, като при нужда ги напътства.

Президентът на кол се подпомага от двама съветници и група от 12 мъже, наречена висш съвет. Тези ръководители разполагат със значителна местна самостоятелност при вземане на решения, засягащи членовете на техния кол. Коловият президент обикновено служи за около девет години.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.