Тема

Област

Администрацията на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се улеснява чрез разпределянето й по географски области. В САЩ и Канада всяка област се ръководи от някой член на Президентството на Кворума на Седемдесетте, като живеят в Солт Лейк Сити, Юта. Другите области се ръководят от президент на област и двама съветника, които обикновено са членове на Кворумите на Седемдесетте и живеят в техните възложени области.

Под ръководството на Първото Президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, областните президентства осъществяват духовно и административно ръководство над ръководителите и членовете на Църквата в техните области.

Понастоящем има 26 области:

 • Юта Север
 • Юта Солт Лейк Сити
 • Юта Юг
 • Айдахо
 • Северна Америка Запад
 • Северна Америка Северозапад
 • Северна Америка Югозапад
 • Северна Америка Югоизток
 • Северна Америка Североизток
 • Северна Америка Център
 • Мексико
 • Централна Америка
 • Карибите
 • Южна Америка Северозапад
 • Южна Америка Юг
 • Бразилия
 • Чили
 • Европа
 • Източна Европа
 • Азия
 • Азия Север
 • Близкия Изток/Северна Африка
 • Африка Запад
 • Африка Югоизток
 • Филипини
 • Тихия океан

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.