Тема

Неделя за пост

Една неделя, обикновено първата неделя на всеки месец, в която светиите от последните дни се въздържат от храна и напитки за две хранения и даряват стойността им (или по-голяма сума) на Църквата за подпомагане на бедните и нуждаещите се. Дарените пари се наричат дарение от пост. Събранието за причастие по време на всяка неделя за пост е предназначено за доброволно споделяне на свидетелства от членовете.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.