Тема

Мелхиседеково свещеничество

Това е по-висшето от двете нива или порядъка на свещеничеството в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Мелхиседековото свещеничество се дава на верни мъже членове на Църквата на възраст над 18 г. Всеки мъж се ръкополага индивидуално чрез полагане на ръце. Ръкоположените по този начин мъже се считат за „носители” на свещеничеството; повечето мъже, членове на Църквата, са носители на свещеничеството.

Сановете в Мелхиседековото свещеничество включват старейшина, висш свещеник, патриарх, седемдесетник и апостол. Носителите на това свещеничество ръководят Църквата и извършват обреди като например даване име и благославяне на деца, даване благословия на болни, и даване дара на Светия Дух на новопокръстени членове.

Наименованието Мелхиседеково свещеничество произлиза от името на един велик висш свещеник, който живял по времето на пророка Авраам.

Вж. също: Аароново свещеничество, свещеничество

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.