Тема

Клон

Повечето конгрегации на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са организирани на географски принцип като райони, като в места, където има малко членове, светиите от последните дни са организирани в клонове. Неплатеният ръководител на клона се нарича президент на клон. Клоновете се ръководят от кол, мисия или окръг. Всички са добре дошли на богослуженията на клоновете и районите всяка неделя.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.