Съобщения за медиите

Имиграцията - изявление на Църквата от юни 2011

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното официално изявление относно имиграцията:

Навсякъде по света дебатът по въпроса за имиграцията е станал интензивен. Това е така особено в САЩ. Повечето американци са съгласни, че федералното правителство на САЩ трябва да подсигури своите граници и рязко да намали или премахне потока от нелегални имигранти. Нерегистриран и нерегламентиран, такъв поток може да дестабилизира обществото и в крайна сметка да бъде неовладян.

Предвид мерките на реда, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни не насърчава своите членове да влизат в която и да е държава без правна документация, както и умишленото да надвишават престоя си над разрешения от закона във визите за пътуване.

Най-голямото предизвикателство в дебата за имиграция е какво да се направи с 12-те милиона нелегални имигранти, които в момента пребивават в различни щати на територията на САЩ. Също така основен морален въпрос в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е как да се отнасяме един към друг като деца на Бог.

Историята на масово експулсиране или малтретиране на лица или семейства е причина за безпокойство, особено когато става дума за раса, култура или религия. Това би трябвало да сложи край на всяка политика, която се прицелва към която и да е група, особено ако тази група произхожда от същото наследство.

Както са отбелязали всички, стоящи от различни страни на дебата относно имиграция в САЩ, този въпрос в крайна сметка трябва да бъде решен от федералното правителство.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е загрижена за това, че всяко държавно законодателство, което съдържа само разпоредби за изпълнение, може да се окаже недостатъчно за високи морални стандарти относно отношението ни един към друг като деца на Бог.

Църквата подкрепя подход, при който на имигрантите без документи да бъде позволено да се изправят срещу закона и да продължават да работят, без това непременно да води до гражданство.

За осъществяването на необходимата имиграционна реформа в САЩ, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни поддържа балансиран и граждански подход към предизвикателната задача в пълно съответствие с традицията си за състрадание, почит към семейството и ангажираност към закона.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.