Съобщения за медиите

Отворени врати в клон София

Детелина Йонкова, директор комуникации на Българска/Централна евразийска мисия

На 16 юли 2022 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в София, намираща се на ул. „Марин Дринов“ 21, проведе отворени врати. Гостите имаха прекрасната възможност да разгледат молитвения дом и да чуят посланието за Възстановеното Евангелие на Господ Исус Христос.

otvoreni-vrati-sofia-2022.jpeg
otvoreni-vrati-sofia-2022.jpeg
Пламен Пенев - президент на клон София, отправя приветствие за добре дошли.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Президентът на клон София - Пламен Пенев, приветства всички с добре дошли и изказа надежда настоящата среща да обогати духовните им интереси и търсения. Брат Валентин Бъчваров сподели с присъстващите своя път на духовно израстване и свидетелства за истинността на Църквата.

Присъстващите посетиха и разгледаха стаите, в които се провеждат събранията на свещеничеството, Обществото за взаимопомощ, Младите жени, Неделното училище за деца, Центъра за семейна история, а също и залата за кръщение. На всяко от посетените места, братя, сестри и мисионери разказаха накратко за основните учения, принципи и методи за преподаване на Евангелието, както и за дейностите на различните организации от Църквата.

misioneri-otvoreni-vrati-2022.jpeg
misioneri-otvoreni-vrati-2022.jpeg
Мисионери обясняват за целта на басейн за кръщение.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Говорителите дадоха своите свидетелства за истинността на Църквата. От страна на гостите имаше въпроси, на които бе отговорено компетентно и изчерпателно.

Срещата завърши със скромна почерпка и приятелски опознавателни разговори между домакини и гости.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.