Съобщения за медиите

Latter-day Saint Charities (Хуманитарните служби на светиите от последните дни) и Muslim Aid (Мюсюлманска помощ) изграждат 2 720 оранжерии в Босна и Херцеговина

Започналото като скромно дарение от 20 оранжерии през 2014 г., прераства в много по-мащабен съвместен проект между Latter-day Saint Charities и Muslim Aid, които финансират изграждането на 2 720 оранжерии в Босна и Херцеговина. Latter-day Saint Charities е хуманитарното звено на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Muslim-Aid-Greenhouse-01
Muslim-Aid-Greenhouse-01
Muslim Aid2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

От началото на 21-ви век, колкото и да се опитват да постигнат независимост с честен труд, безработните в Босна и Херцеговина (31% от населението) не съумяват да го направят.

Ето защо, през 2014 г., когато коефициентът на безработицата е все още висок (27%), Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни решава, че ще бъде най-ефективно да си сътрудничи с уважаваната от години хуманитарна организация Muslim Aid и тогава започва проекта за оранжериите.

Защо оранжерии, би попитал някой? Като предпазват посевите от босненските атмосферни условия, оранжериите утрояват продължителността на култивиране и удвояват добивите на растенията, отглеждани в тях. По този начин оранжериите спомагат за увеличаване с до 6 пъти на съществуващата възможност в земеделието, като така позволяват на семействата сами да се изхранват и да продават излишъка от продукцията си. А оранжериите не се раздават, без бенефициерите да бъдат подпомагани, за да могат успешно да се справят с използването им. Всеки човек (или семейство), щастливо сдобил се с оранжерия, получава също така индивидуално обучение от квалифициран агроном, семена и разсад за първата стопанска година, както и редовни допълнителни напътствия.

Предоставянето на оранжерия и необходимото за нейното използване обучение на получателите, за да могат те да се възползват в пълна степен от нея, вместо просто предлагането на храна, е наистина даване на дар, който продължава да дава, и това със сигурност е било така, понеже 90% от получените през последните пет и повече години оранжерии продължават да се използват.

Такъв е случаят и с 50-годишния Елказ Хюсеин и неговата съпруга, които се издържат от продажбата на пипер и домати. Макар преди това Елказ да е изпитвал трудности с намирането на работа, поради статута си на бежанец и затрудненията, породени от психично заболяване, сега той се радва на по-добра самообезпеченост. Тази година, той и съпругата му отглеждат ягоди, надявайки се те да бъдат още по-доходоносни.

Muslim-Aid-Greenhouse-02
Muslim-Aid-Greenhouse-02
Съпругата на Хюсеин държи шепа ягоди, които те са избрали да отглеждат тази година.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Проектът с оранжериите е предоставил на 34-годишния Харис Алайбегович спокойствието, че ще може да изхранва двамата си синове и родителите си със здравословна храна, в която няма пестициди. „Това – казва той, – е безценно.“

Muslim-Aid-Greenhouse-03
Muslim-Aid-Greenhouse-03
Харис Алайбегович и неговите двама синове пред тяхната оранжерия. 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Като основана на вярата неправителствена организация, Muslim Aid се стреми да помага на бедните да преодоляват страданието в страни от цяла Африка, Азия и Европа.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.