Съобщения за медиите

Църквата направи дарение на болница в гр. Бухово

darenie-na-bolnica-v-buhovo-1.jpgDownload Photo

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари апарат за ултразвукова диагностика, портативен многоканален електрокардиограф и 9000 бр. памперси на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в гр. Бухово. В сътрудничество с други дарители бяха предоставени също така и комплекти спално бельо и 30 одеяла.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 6 февруари

2024 г. Представители от Църквата бяха Дейвид Нелсън – президент на мисия

България/Гърция и неговата съпруга Емили, както и старейшина и сестра Бейли – хуманитарна двойка за страната.

darenie-na-bolnica-v-buhovo-2.jpgDownload Photo

Д-р Дора Велева – управител на болницата, връчи благодарствено писмо на

представителите от Църквата.

На събитието присъстваше инж. Тодор Димитров – кмет на гр. Бухово.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.