Съобщения за медиите

„Не съм сам": Как оцелелите след насилие намериха изцеление чрез вярата и приятелството

„Тези групи не са просто име на таблото за обяви в нашите църковни сгради. Те са реално съществуващи групи, които насочват вниманието към реална необходимост в нашия свят.“ Този цитат е на член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни във Франция, взел участие неотдавна в първата група на Църквата за възстановяване на мъже, жертви на сексуално насилие в Европа.

<p>Image 1</p>Download Photo

Тази онлайн група събира светии от последните дни от няколко кола във Франция за период от 12 седмици, през което време се обсъждат начини за преодоляване на преживяна травма. Тези начини са насочвани от принципи, основани на Евангелието на Исус Христос и ръководени от доброволци, които са упълномощени терапевти. В края на 12-седмичната програма участниците споделят за утехата, която са получили и за необходимостта от този начин на лечение след случаи на насилие.

Един от участниците споделя: „Чудех се дали имам място тук. Чудех се какво ще намеря тук и какво да очаквам. Тази група е място на любов и подкрепа. Тя е проява на това, на което ни учи Евангелието – проява на Христовата любов“.

Преди да се включат в групата за възстановяване, участниците не са се познавали добре, но се сближават, докато обсъждат различни теми всяка седмица. През последните години Семейните служби по благосъстояние и разчитане на собствените сили в област Централна Европа предоставят много ресурси на жертвите, църковните ръководители и членовете, за да им помагат успешно да предотвратяват случаи на сексуално насилие и да служат на пострадалите. Тези ресурси могат да бъдат открити на специална страница, изготвена от Службите по благосъстояние и разчитане на собствените сили към Църквата за Европа на LifeHelpEurope.org. На сайта може да бъдат намерени конкретни ресурси, предназначени за всяка европейска държава, както и възможност жертвите да се присъединят към група за възстановяване на своя език.

Участниците в групата се различават по възраст, произход и гледна точка, но намират общ език чрез своите преживявания и изцелителната сила на Исус Христос. В края на планираното време участниците споделят, че отначало не са били готови за провежданите дискусии, които накрая са ги свързали един с друг, и че ще продължават да разговарят заедно и след изтичане на първоначално планираните 12 седмици.

Участник споделя: „Между всички нас се създаде връзка. Спомням си, че на първата ни сесия всички бяха малко плахи, а сега, след последната ни сесия, ми е трудно да си представя, че ще се разделя с всички. Почувствах прилив от любов. Почувствах се изслушван. Създадена беше неразрушима връзка, която не може да бъде прекъсната. Тази група е изключително важна и позволява на всички нас да се възстановим заедно“.

Много жертви се изправят пред тези трудности сами и често се подлагат също и на професионална помощ като индивидуална терапия. Цел на местните ръководители и Семейните служби на Църквата е да помагат на жертвите да открият ползите от това да разчитат на другите, за да преодолеят травмите с общи усилия. Въпреки че всяка ситуация е различна, участниците в групата проявяват съпричастност помежду си и откриват любовта, за която се говори в Библията.

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.“ 1 Йоан 4:9

Един от участниците заявява: „Не осъзнавах колко много се нуждая от тази група. В миналото съм работил много върху себе си, но тази група ми помогна да разбера какво поражда някои от проблемите ми. Осъзнах колко голямо влияние върху живота ми е оказало насилието, което преживях, но също така осъзнах, че не съм сам в това“.

Друга цел на тази група е да обучи по-добре ръководителите на Църквата, които служат в местните конгрегации и помагат на жертвите на насилие. Модератори и участници споделят начини, по които техните ръководители могат да служат по-добре на тези жертви, като например да ги насърчават към професионално консултиране, да осигуряват утеха за жертвите, без да ги притискат, да поддържат връзка с тях и да се уверяват, че те знаят, че са обичани и не са сами. На последната сесия участници в групата са насърчени да поканят ръководителите на своите конгрегации, съпруги или човек, който ги подкрепя, за да чуят за напредъка, постигнат в хода на програмата. Ръководителите на Църквата се надяват тези групи да продължат да се сформират по целия свят в подкрепа на жертвите.

Участник споделя :„Има и други мъже като нас, които са преживели насилие. Можем да си помогнем взаимно и да хвърлим светлина върху това, което сме преживели. Не само светлина, относно случващото се в мрака, но и светлината на мира и разбирателството“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.