Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос подкрепя Специалните световни олимпийски игри, които ще се проведат през 2023 г. в Берлин

Пълнолетни младежи от цяла Европа ще помагат като доброволци

Очаква се към хиляда пълнолетни младежи от цяла Европа, членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, да помагат на мероприятията на Специалните световни олимпийски игри, които ще се проведат в Берлин през 2023 г. Църквата спонсорира и организира техните усилия чрез конференция за служба, в която ще се включат пълнолетни младежи от цяла Европа. Игрите и конференцията за служба ще се проведат от 16 до 25 юни 2023 г.

SO2023_01.jpg
SO2023_01.jpg
Специални национални олимпийски игри, Берлин, Германия2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

В скорошно писмо до пълнолетните младежи в Европа, президентството на област Централна Европа заяви: „Имаме възможността и отговорността да следваме нашия Спасител Исус Христос, като служим на своите ближни. Тази конференция ще осигури незабравима възможност за служба в уважение към някои от чедата на Небесния Отец, които често са игнорирани“.

25-годишната жителка на Берлин Табита Аверса е една от 35 германски младежи, които помагат като доброволци на Специалните национални олимпийски игри на Германия, проведени в Берлин през изминалия юни. Тя описва преживяването така: „Струва си!  Любимият ми спомен е от сряда вечер, когато имахме купон за доброволците и атлетите, на който можахме да танцуваме и да се забавляваме заедно“. Споделя, че вече се е записала като доброволец за Специалните световни олимпийски игри, 2023 г.

Тази доброволна служба изисква жертва на време и средства за младежите на възраст от 18 до 35 години, заети със следване, работа, взаимоотношения и осигуряване на препитание. Участниците ще пътуват до и от Берлин на собствени разноски. Там ще им бъдат осигурени настаняване, храна и обучение от Специалните олимпийски игри, като ще е необходимо да служат на игрите за пет дни (или за десет, ако пожелаят). През деня ще служат като доброволци на мероприятията на Специалните олимпийски игри, а вечер ще имат възможност да се включат в организирани от Църквата дейности, в това число танци, духовни послания, кръжоци и възможности за общуване.

Пълнолетните младежи от други вероизповедания (или нерелигиозните) също са добре дошли на тази уникална конференция за служба, споделят ръководителите на Църквата в Централна Европа. Очаква се всички доброволци да говорят немски или английски език и също така да следват църковните стандарти на поведение по време на конференцията. Цялата допълнителна информация, включително относно участието в конференцията за служба и записването за доброволна служба на Специалните олимпийски игри, можете да откриете тук.

„Просто го направете! – казва Аверса. –  Ще си струва, ще се запознаете със страхотни хора и ще научите техните истории. Преживяванията и спомените ще останат с вас до края на живота ви!“

В скорошното си писмо, президентството на област Централна Европа на Църквата сподели също: „Вълнуваме се, че нашите пълнолетни младежи от цяла Европа ще могат да се присъединят към това прекрасно събитие в дух на служба и приятелство. Когато с обич следваме примера на нашия Спасител Исус Христос и служим в единство, всички участници в събитието ще бъдат благословени“.

Специалните световни олимпийски игри е най-голямото спортно събитие от този вид, в което 7 000 атлети с умствени ограничения се състезават в 26 спорта. Необходими са към 20 000 доброволци от целия свят.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.