Биография на ръководител

Старейшина Джак Н. Джерард

<p>Старейшина Джак Н. Джерард</p>
Старейшина Джак Н. Джерард2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Служба в Църквата

Старейшина Джак Н. Джерард е подкрепен като висш ръководител на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 31 март 2018 г. Преди това той е служил в шести кворум на Седемдесетте в област Северна Америка Североизток от 2010 г. до 2016 г. В момента той служи в президентството на област Централна Европа.

Старейшина Джерард е служил в различни църковни призования, включително и като пълновременен мисионер в мисия Австралия Сидни, епископ, президент на кол, а най-любимото му е като ръководител на детската ясла в района.

Професионален живот

Старейшина Джерард е завършил университета Джордж Вашингтон, откъдето е получил бакалавърска степен по политически науки и докторска степен по право. По време на кариерата си той е работил като президент и изпълнителен директор на няколко организации. Работил е в сената на САЩ и Камарата на представителите и е служил в ръководните органи на редица граждански организации.

Личен живот

Джак Ноел Джерард е роден в Айдахо Фолз, Айдахо на 15 декември 1957 г. Сключва брак с Клодет Неф през 1984 г. Те имат 8 деца.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.