Съобщения за медиите

Старейшина Беднар се среща с пионери от Европа

Апостол завършва посещение в пет централноевропейски държави

„Общуваме със светии, които поставят основата на Църквата, която ще остане за поколенията“ – каза старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли, докато беше на обиколно пътуване за служение из Централна Европа през октомври. Старейшина Беднар, заедно със съпругата си Сюзън и други висши ръководители, на посещение в пет държави: Швейцария, Албания, Австрия, Унгария и Румъния

Пътуването започна в Женева, Швейцария, на 8 октомври 2022 г., събота, със среща с високопоставени дипломати от Организацията на обединените нации и представители на световни организации, които си сътрудничат с Църквата по хуманитарни проекти. Пътуването завърши на 16 октомври 2022 г., неделя, в Букурещ със специално богослужение за всички светии от последните дни в Румъния.

„Просто почувствахме, че е време да се върнем и да издигнем гласовете си във възхвала на верността и отдадеността на тези хора и да свидетелстваме пред тях“ – каза старейшина Беднар.

Албански пионери

Пионерите светии от последните дни в Албания от няколко години очакват апостол да посети тяхната страна. „Мисля, че най-често измерваме растежа в числа. Числата тук не са високи, но се чувства силата на непоклатимите светии (в Албания). Истинско предизвикателство беше да бъдат разделени по време на COVID, а сега вече могат да се събират отново“ – обясни старейшина Беднар по време на посещението си в Тирана, столица и най-голям град в Албания.

„Не е задължително някой да бута ръчна количка, за да бъде пионер – казва сестра Беднар. – Нужно е само да има голяма вяра, особено на място като това, където има много малко членове на Църквата“.

На 11 октомври 2022 г., четвъртък, се проведе специално събрание в Тирана за мисионери, служещи в Албания, Кипър, Гърция, Косово и Северна Македония, а членове на Църквата изпълниха конферентна зала за вечерно духовно послание.

Йетмир Хюси, президент на кол Тирана, Албания, каза, че Църквата бележи началото на нов етап тази година. Мисионерите за първи път идват в държавата през юни 1992 г.

„Църквата е тук от около 30 години. Сега имаме млади мъже и жени, които сключват брак и създават собствени семейства. И така започваме второто поколение в Църквата“ – казва президент Хюси.

Доряна и Ералд Велиу са първата млада албанска двойка, която е сключила брак в храма. Те са пътували до Франкфурт, Германия, за сватбената си церемония на 3 август 2005 г. Днес те отглеждат двете си деца в Църквата.

„Не мислим много за това, че сме пионери, защото има много други хора, които са направили много повече от нас и са били много по-ангажирани в Църквата от нас – казва Ералд Велиу, който служи като съветник в президентството на кол. – Когато хората ме питат какво означава да съм член на Църквата, казвам, че се опитваме да бъдем като пътеводна светлина, малка светлина, която ще води другите към целта“.

Планира се през 2023 г. да бъде отбелязана годишнината от организирането на Църквата в Албания.

„Мисля, че бъдещето тук е светло. Върху основата на вяра в Спасителя ще продължи да бъде градена една много здрава конструкция“ – отбеляза старейшина Беднар.

Съсредоточени върху „новото поколение“

Висшите ръководители съсредоточиха голяма част от усилията в своето служение върху младежите и пълнолетните младежи, често наричани „новото поколение“, докато Църквата продължава да се разраства в Централна Европа.

Във Виена, Австрия, старейшина Беднар говори за новия наръчник „За укрепването на младежите“ на специално събрание за младежи и техните ръководители.

„Това, което чух днес, е, че Исус и Бог са с нас всеки път, когато имаме нужда от тях“ – каза Якоб Хузц, младеж в Австрия.

Сестра Беднар каза, че това е вълнуващо време да посети Виена, след обявяването на нов храм в града.

Студенти от Академия Кумора – учебно заведение, намиращо се в Чешката република, участваха в друго събрание, където пълнолетни младежи имаха възможност да задават въпроси на апостола.

„Младежите на Църквата са бъдещето на Църквата. А в един свят, който става все по-хаотичен и объркан, ние чувстваме важността на това да помагаме на младите хора да имат стабилна основа върху канарата на Христос“ – заяви старейшина Беднар.

Храмове в Централна Европа

Докато светиите от последните дни в Централна Европа изграждат своята вяра, напредват плановете за изграждане на храмове в Австрия и Унгария.

„Нашият съвет относно храма е да не се съсредоточаваме върху него като сграда, независимо колко красив и величествен е той. Не е важна сградата. Важен е Господ Исус Христос и как ние можем да бъдем обвързани с Него чрез заветите и обредите, отслужвани в храма“ – учи старейшина Беднар.

„Църквата тук е още в началото. Повечето от нас са първо поколение членове. … Понеже сме малко, аз вярвам, че това ни прави по-силни, кара ни да оценяваме всички благословии на Евангелието, включително храма, тъй като все още нямаме храм“ – казва Раду Стойка, пионер светия от последните дни в Румъния, който служи като президент на окръг Брашов.

Има около 3 000 светии от последните дни, които живеят в Румъния – държава, изпълнена с православни традиции.

„Хората имат вяра в Бог. Те са възпитани с вяра в Бог, но понякога е трудно да направят определени промени“ – казва президент Стойка, който се е присъединил към Църквата на Исус Христос, когато е бил на 9 години.

Старейшина Беднар завърши пътуването си с посещения в Будапеща, Унгария, и Букурещ, Румъния, където се срещна с мисионери и местни конгрегации, преди да се завърне в Юта.

„Радостта от Евангелието, любовта и приятелството, всичко това се вижда в погледите им по въздействащ начин“ – завършва старейшина Беднар.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.