environment_01.jpeg
Съобщения за медиите

Свързващата сила на природата: мостът между личността и Духа

Световен ден на околната среда: как загрижеността за природата води до духовна свързаност

На 5 юни се отбелязва Световният ден на околната среда – една глобална инициатива, целяща насърчаването на екологичен диалог и решаването на проблеми. В различните религии природата заема важно място, често служейки като свещен символ на вярата. В съответствие с християнските възгледи за природата, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни насърчава членовете си да възприемат природата като израз на благодарност и поклонение. Покойният апостол М. Ръсел Балард подчертава колко е важно да обръщаме внимание на природата, възкликвайки: „За да можем истински да показваме благоговение пред Твореца, трябва да ценим всичките Му творения. Трябва да планираме да отделяме време, за да наблюдаваме чудесата на природата“. В един свят на бързи обороти, старейшина Балард съветва членовете на Църквата да „спират и помирисват розите“, като начин да се свързват отново с Бог, с другите хора и със себе си.


 

environment_02.jpegDownload Photo

Лична загриженост

 В Библията Бог увещава: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“. В днешното забързано общество постигането на това „замлъкване“ е трудно, особено за по-младите поколения. Обаче пандемията от Covid-19 постави мнозина в принудителна изолация, предоставяйки време за едно ново начало в личен план и учейки на ценността да се наслаждаваме на момента и да сме загрижени. Един все по-популярен метод за практикуване на загриженост е прекарването на повече време сред природата. Научно доказано е, че съприкосновението с околната среда спомага за душевното равновесие, благоприятства за положителното мислене и освен че подобрява способността да „замлъкваме“, то укрепва и психичното здраве. Природата предизвиква самовглъбение, като насърчава голяма част от хората да се вгледат надълбоко в себе си, за да получат лични прозрения, както и вътрешен покой.


 

environment_03.jpegDownload Photo

Мостът към божественото

 Джон Тейлър, бивш президент на Църквата, отбелязва: „Независимо дали наблюдавате птици, зверове или човешката система, вие виждате нещо изключително красиво и хармонично, достойно за мисълта, че има Бог“. В един все по-материален свят идеята за съществуването на Бог често е пренебрегвана. Въпреки това потапянето сред природата често поражда по-дълбоки екзистенциални въпроси. Старейшина Стивън Л. Ричардс, друг покоен апостол на Църквата, приравнява красотата с „чиста религия“ и изказва съмнение „някое разумно същество някога да е допускало идеята за съществуването на Бог като личност в среда различна от тази на красота и изключително великолепие“. За светиите от последните дни срещите с божественото често се случват сред природата, доказателство за което е Възстановяването на Църквата, което започва в една горичка, където Джозеф Смит-младши вижда Бог и Исус Христос. Природата служи като средство за свързване с божественото, подтиквайки хората да търсят духовни преживявания.

В унисон с много други религиозни традиции, членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са призовани да бъдат настойници на земята, гледайки на природата като на мост към Бог. Чрез природата хората могат да се научат да „замлъкват“ и да откриват, че Бог може да е по-близо, отколкото са си мислели.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.