Съобщения за медиите

Световно послание за пълнолетни младежи със старейшина и сестра Годой

Пълнолетните младежи от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да се доближат до Исус Христос, като гледат световното послание за пълнолетни младежи, което ще се проведе на 5 май 2024 г. в Северна и Южна Америка и на 12 май в други части на света.

Старейшина Карлос А. Годой от Седемдесетте и неговата съпруга, Моника.
Старейшина Карлос А. Годой от Седемдесетте и неговата съпруга, Моника.
Старейшина Карлос А. Годой от Седемдесетте и неговата съпруга, Моника.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Старейшина Карлос А. Годой от Седемдесетте и съпругата му, Моника, споделят послания, предназначени специално за пълнолетни младежи на възраст от 18 до 30 години. Старейшина и сестра Годой наскоро преподаваха за укрепването на семейните ни взаимоотношения, поддържането на връзка с Господ чрез лично откровение и за благословиите да бъдем ученици на Исус Христос, които спазват сключените завети.

Насърчаваме пълнолетните младежи да гледат това събитие със свои приятели, а по-късно да обсъдят как да живеят според принципите, които са научили по време на посланието.

Как да гледате

Гледайте посланието на broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, а по-късно при поискване, в Евангелска библиотека. Събитието ще бъде достъпно на няколко европейски езика през седмиците след първоначалното му излъчване.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.