Съобщения за медиите

Световно обсъждане за младежи - „Аз съм ученик на Исус Христос"

Темата за младежите за 2024 г. „Аз съм ученик на Исус Христос“ (3 Нефи 5:13) е в центъра на дискусията на световното обсъждане за младежи на 28 януари 2024 г., неделя.

Младежите са насърчени да се съберат заедно в своите групи, за да участват в това световно обсъждане, което ще бъде осъществено чрез предварително записан видеоклип, с участието на старейшина Гари Е. Стивънсън от Кворума на дванадесетте апостоли.

Предварително записаният видеоклип вече е достъпен на английски, френски, немски, италиански, португалски и испански. Ще бъде достъпен и на още езици в идните седмици. Публикуван е на страницата за излъчвания на ChurchofJesusChrist.org и в Gospel Library, за да бъде достъпен за гледане от групите на 28 януари.

Препоръчителна програма за обсъждането на местно ниво

Следва препоръчителна програма за това събрание:

  • Откриваща песен и молитва от млад мъж или млада жена
  • Събранието се ръководи от млад мъж или млада жена
  • Гледане на предварително записания видеоклип (продължителността на видеоклипа ще бъде 45 минути)
  • Слагайте на пауза от време на време, когато се чувствате вдъхновени от клипа, за да обсъждате заедно като група включените въпроси за размисъл.
  • Закриваща молитва
  • Събиране след събитието по желание

Музика, свързана с темата за младежите, и други източници

Албумът за младежите и песента с темата за младежите за 2024 г., картини, свързани с темата за младежите, идеи за дейности и друга информация можете да намерите на youth.ChurchofJesusChrist.org.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.