Съобщения за медиите

Световен ден на бежанеца: Поглед върху помощта на Църквата за бежанците в Европа

На Световния ден на бежанците 2023 г.са почетени смелите бежанци и усилията за помощ от страна на светиите от Европа

Към момента има 32,5 милиона бежанци по света, според Агенцията на ООН за бежанците. Датата 20 юни е определена от ООН като Световен ден на бежанците в знак на признателност към тези, които имат смелостта да напуснат своята родна страна, поради конфликт или преследване. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се стреми да предоставя подкрепа за разселените отделни хора и семейства, сътрудничейки си с други световни организации, ангажирани в усилията да помагат.

Църквата на Исус Христос насърчава своите членове да помагат на бежанците, които са принудени да се евакуират от домовете си. През 2021 г. Църквата потвърждава в обновения Общ наръчник, че „като част от своите отговорности да се грижат за хората в нужда, членовете на Църквата споделят своето време, таланти и приятелство, за да приветстват бежанците като членове на своите общности“.

През последната година, конфликти са накарали много хора от различни части на Европа да търсят убежище от продължаващите опасности в техните родни страни и общества. Чрез 174 проекта за реагиране в помощ на бежанци през 2022 г., Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и нейните членове по света са предоставили ресурси на тези отделни хора и семейства, които се надяват на по-светло бъдеще. Църквата в Европа е служила начело в тези усилия, помагайки на бежанци без значение на култура, раса или религия.

Оказване на помощ из Европа

В резултат на военните действия в Украйна, към държавите в Европа има най-голям поток от бежанци от Втората световна война насам. В отговор на тази криза, Църквата е изразходила повече от 15,6 милиона ($16,8 милиона), за да помогне на украинските бежанци и е дарила над 900 тона храни и материали за украинците в нужда. В допълнение на грижите за тяхното физическо състояние, Църквата провежда седмични онлайн семинари и дискусии, за да помага на отчаяните украинци да се справят с това, което преживяват. Работата на Църквата в Украйна е описана подробно в тази статия, поместена в църковния световен бюлетин.

Други изпълнени наскоро хуманитарни проекти на Църквата на Исус Христос в Полша, Испания, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватия и Грузия помагат на бежанците от Украйна и други страни. Църквата си сътрудничи с 294 организации из цяла Европа през 2022 г., за да подкрепя хуманитарни проекти. В резултат, хиляди отделни хора и семейства са намерили облекчение и утеха в трудни обстоятелства.

Дейност в Италия

Църквата в Италия е осъществила няколко проекта за бежанци, партнирайки си с кухни за нуждаещи се, центрове за бежанци, музиканти, ръководители на общности и комплекси за настаняване, за да предоставя помощ и утеха на бежанците.

Пийс и Мъндей Ехигиамусоу, бивши бежанци, бягат от родината си в Африка, търсейки убежище в Рим, Италия. По време на пътуването им с кораб, групата бежанци преживяват силни бури, като много от пътуващите с тях се давят. Пийс и Мъндей губят и малкото си вещи, но оцеляват в суровите условия и пристигат безопасно в Италия. Те срещат доброволци от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни чрез мрежата за бежанци в областта и получават помощ да се установят в своята нова страна.

Църквата помага на Мъндей да получи образование и да си намери сигурна работа. Сега Пийс и Мъндей постоянно служат на своята местна общност, помагайки на други бежанци и на хората в нужда. Вярата изиграва значителна роля в мотивацията на семейство Ехигиамусоу да търси по-добър живот и Църквата предоставя помощ както за тяхното физическо, така и за духовното им благополучие.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.