Съобщения за медиите

Светии от последните дни в Европа даряват на Украйна над 900 тона хранителни продукти

Забавяния по веригата на доставките и недостигът на стоки в Украйна създават спешна нужда от провизии

Един от многото неприятни ефекти от конфликта в Украйна е допълнителният натиск върху веригата на доставките за много видове стоки, особено основни хранителни продукти. Това нарушаване на доставките засяга обикновените граждани в страната и ограничава достъпа им до основни продукти, включително консервирани готови храни, бебешки храни, брашно, макаронени изделия и ориз.

След неофициален разговор с един съветник на заместник министър-председателя на Украйна Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни предложи да окаже помощ за спешното доставяне на хранителни продукти на хората в Украйна.

„Когато този съветник се свърза с мен за пръв път, ние го свързахме с екипа на Хуманитарната служба и той беше много впечатлен – каза Олексий Хакаленко, който работи като областен мениджър за Църквата и отговаря за хуманитарните дейности на Църквата в Украйна. – Когато той научи повече, той започна да се ентусиазира за това да се създаде партньорство с Църквата по този многостранен проект за дарения на хранителни продукти“.

В сътрудничество с украинското правителство Църквата започна проект за спешна помощ за доставката на необходими хранителни продукти в центровете и складовете за провизии в съседните страни Полша и Румъния. След това държавните органи в Украйна използваха установената транспортна мрежа за изпращането на продукти до конкретни локации в Украйна, за да може да бъдат раздадени там. Целта на правителствените доставки е да се доставят хранителни продукти до областите и общностите в Украйна, които са в най-голяма нужда.

Тази сложна хуманитарна дейност е както огромна, така и трудна в логистично отношение. Даниел Гарсия, закупчик в отдел Църковни покупки в област Европа коментира: „Всеки ден имахме затруднения да намерим доставчици, които имат наличности и могат да извършат доставка в кратък срок. Високата цена на горивото също бе препятствие, което доведе до потенциално забавени доставки и увеличени транспортни разходи“.

Намерихме и се свързахме с доставчици в много страни, включително Германия, Испания, Полша и Румъния, както и други. Основното изискване бе да могат да доставят огромни количества хранителни продукти в извънредно кратък срок.

Процесът по доставянето на провизии бе затруднен и от езикови бариери – каза в заключение Гарсия. – В някои случаи цялата комуникация трябваше да бъде извършвана посредством Гугъл преводач“.

Спешните доставки бяха извършени в продължение на осем седмици от април до май 2022 г. През този период Църквата достави над 1 000 палета храна. Като се вземат предвид и предишните помощи, дадени на хората в Украйна, хуманитарните дарения на Църквата там са в размер на над 900 тона хранителни и други продукти.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.