Съобщения за медиите

Само събрание за причастие да бъде проведено на Великден и в неделите около Коледа

На предстоящия Великден и в неделите около Коледа членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще бъдат на едночасово църковно богослужение.

Типичното неделно богослужение за членовете на Църквата включва един час събрание за причастие и още един час, през който те са или в Неделното училище или в класове, разделени по кворуми и възрастови групи.

В писмо от 26 януари, адресирано към висшите и местните ръководители, Първото президентство заяви: „Всяка година църковните богослужения и събрания на Великден и в неделята преди или след Коледа трябва да се състоят само от събрание за причастие. Ако Коледа не е в неделя, президентствата на кол и окръг следва да преценят дали да проведат това събрание за причастие преди или след Коледа“.

В писмото също така се споменава, че президентите на кол и окръг могат да се съветват с епископите и президентите на клон, за да коригират часа на богослужението за тези празници, за да отговорят най-добре на нуждите на местните членове на Църквата.

Писмото е подписано от президента на Църквата Ръсел М. Нелсън, президент Далин Х. Оукс, първи съветник и президент Хенри Б. Айринг, втори съветник.

Всички неделни богослужения на Църквата на Исус Христос са със свободен достъп за широката общественост и всеки може да ги посещава.

Намерете къде се намира най-близката сграда за събрания

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.