Съобщения за медиите

Ръководители на Църквата призовават да опазваме земята на конференция в Бразилия

Старейшина Кристоферсън, епископ Косе и църковния мениджър по устойчивостта говорят на четиридневно събитие.

На конференция в Бразилия, провела се на 20 октомври 2023 г., петък, старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли каза, че настойничеството над Божиите творения трябва да се осъществява през призмата на това как най-добре да осъществяваме Божиите цели.

brasil-carousel-01-231120
brasil-carousel-01-231120
Старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли говори на конференцията Seminario SUD Americano 2023 във Флорианополис, Бразилия, на 20 октомври 2023 г.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Във всички аспекти на земните ни настойничества нашата обич към Бог и ученичеството ни спрямо Исус Христос ще ни бъдат сигурна насока и ние определено ще вършим добро по света – каза апостолът по време на Seminario SUD Americano 2023 във Флорианополис, Бразилия. – Нека всеки от вас бъде инструмент в Божиите ръце и нека животът ви бъде благословия за отминалите, настоящите и бъдещите поколения“.

Домакин на конференцията бе Roble del Sur (група членове и приятели на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни), състояща се от около 100 млади професионалисти от 10 южноамерикански страни. Темата бе „Нашето настойничество над Божиите творения“. В продължение на четири дни участниците чуха няколко църковни, граждански, академични и бизнес ръководители да говорят относно устойчивост на околната среда, ангажираност на обществеността, грижи за човешкия живот и други подобни теми.

„Като знаем крайната цел на сътворението, мерим действията си според този стандарт, запитвайки се: „Това би ли помогнало или попречило на Божия план?“ – каза старейшина Кристоферсън. – Например, трябва да използваме земните си благословии, за да помагаме за материалните и духовните потребности на другите по начин, който им дава възможност да опознаят Бог и да Му служат, както и в крайна сметка да наследят вечен живот“.

Старейшина Кристоферсън повтори „нещо много важно относно сътворението“, което бе казано на втория ден от конференцията от председателстващия епископ на Църквата Жералд Косе, който говори виртуално.

„Сътворението на този прекрасен свят, в който живеем, не е край, то е средство, чрез което може да се осъществят вечните планове на Небесния ни Отец – каза епископ Косе. – Тази земя и всичко по нея – извисяващите се планини, огромните океани, плодородните долини, лъкатушещите реки, сухите пустини, безкрайното разнообразие от растения, насекоми, птици и животни, всичко, абсолютно всичко, е създадено с едничката цел да може Неговите синове и дъщери да наследят възвисяване и безсмъртие във вечни семейни единици“.

„Самият Господ казва, че без създаването на вечните семейства през всичките им поколения, сътворението по земята ще бъде „напълно опустошен(о)“ – добави старейшина Кристоферсън

Прочетете цялата реч на старейшина Кристоферсън „Honoring the Creator“.

Епископ Косе каза, че е смиряващо да осъзнаем, че „всяко животно, всяко растение и всяко друго материално нещо, сътворено от Бог, е предвидено и оформено като дар на обич с единствената цел да се усъвършенства, възвиси и осъществи вечното щастие на човечеството“.

Тъй като земята е дар, Църквата на Исус Христос „се стреми да бъде разумен настойник на природните ресурси чрез отговорно управление на действията си по света“ – каза епископ Косе. Това включва шест основни приоритета относно устойчивостта, подчертани от Председателстващото епископство:

1.      Увеличаване на енергийната ефективност и използването на подновяващи се ресурси. Това включва над 500 проекта за слънчева енергия по целия свят.

2.      Съхранение на водата посредством дизайн на озеленяването с цел опазване на вода, използване на смарт технологии и планове за управление на водите. Скорошен пример е озеленяването, адаптирано към пустинния район около новия храм Ред Клифс Юта.

3.      Избягване на създаването на материални отпадъци чрез намаляване, повторна употреба и рециклиране; решения за опаковане и методи на изграждане. Църквата наскоро одобри прехода от 40%–70% рециклирана пластмаса към 100% рециклирана пластмаса в нашите чашки за причастие. Работейки с консултанти от трети страни, за да оцени различни устойчиви алтернативи, Църквата откри, че чашките за причастие, направени от 100% рециклирана пластмаса ще намалят общите въглеродни емисии, в сравнение от настоящите чашки и дори хартиените чашки. Църквата планира да започне да използва 100% рециклирани пластмасови чашки в началото на 2024 г.

4.      Подобряване на качеството на въздуха и намаляване на емисиите. Това включва подобряване на горивната ефeктивност на световната флотилия от превозни средства на вероизповеданието.

5.      Прилагане на дизайн, развитие на строежи, които са устойчиви. Например, при храмовете Църквата се съобразява с материалите, подбора на място за строежа и необходимите методи, за да се поддържа дългосрочното функциониране и поддръжка по начин, който е съобразен с опазване на околната среда.

6.      Ангажиране в устойчиво фермерство и земеделски стопанства. Това включва употребата на покривни посеви, ротация на посевите, неорно земеделие, улавяне на парниковите газове и други добри практики.

Църковният мениджър по устойчивостта Дженика Седжуик каза по време на конференцията в сряда, че е научила как ясното виждане, продължаващото обучение и различните гледни точки могат да помогнат на Църквата да бъде по-добър настойник на Божиите творения.

brasil-carousel-02-231120
brasil-carousel-02-231120
Църковният мениджър по устойчивостта Дженика Седжуик говори на конференцията Seminario SUD Americano 2023 във Флорианополис, Бразилия, на 18 октомври 2023 г., сряда.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Например, на наскорошна конференция в Обединеното кралство относно жените, религията и климатичните промени Седжуик чу вдъхновяващи истории за жени, които ръководят дейности за устойчивост по целия свят.

„Макар и всеки от участниците да внесе различна гледна точка, общите ни вярвания относно сътворението и настойничеството, заедно с желанието ни да се учим от различния опит на другите, създадоха неоспоримо усещане за уважение, единство и продуктивност – каза тя. – Тръгнах си от тази конференция с различен поглед относно това как деградацията на околната среда засяга различните общности по света, както и с повече идеи относно потенциалните решения“.

„Като продължаваме напред с вяра, смелост и постоянство, непрекъснато учейки се и търсейки различни гледни точки – каза Седжуик, – ще постигаме успеха, към който се стремим. Независимо от това каква е трудността или несигурността пред нас, можем да бъдем оптимистично настроени, защото сме водени от Бог“.

Епископ Косе отправи на участниците в конференцията простата покана да предприемат действия.

„Помислете за начините, по които можете да благославяте семейството си, общността си, страната, в която живеете, и в крайна сметка нуждаещите се хора по целия свят – каза той. – Надявам се, че ще се грижите за естествената си среда и че ще възприемете начин на живот и поведение, които уважават, опазват и разкрасяват прекрасните Божии творения. Надявам се, че ще дадете пример, като помагате на хората, засегнати от природни бедствия, от упадъка на околната среда и други трудности. Надявам се, че ще подготвяте себе си и другите за потенциални спешни случаи и ще прилагате в живота си принципите на Църквата за предвидлив начин на живот и подготвеност“.

brasil-carousel-04-231120
brasil-carousel-04-231120
Председателстващият епископ Жералд Косе говори по Zoom на конференцията Seminario SUD Americano 2023 във Флорианополис, Бразилия, на 18 октомври 2023 г., сряда.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„И последно – каза той в заключение, – едно от най-важните неща, които някога може да направите, е да се молите на Бог да благославя и пази вас и общността, в която живеете. Писанията са пълни с примери, които показват колко е важно да съчетаваме личните и съвместните ни действия с усърдна молитва“.

Прочетете бележките на епископ Косе: „Caring for God’s Creations: A Duty of Love“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.