Съобщения за медиите

Религиозни ръководители отправят призив по време на световна конференция към хората да вдъхновяват, насърчават и повдигат околните

При отбелязването на свещената великденска седмица милиони души се събраха по целия свят на 1–2 април за полугодишната обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. През петте сесии, които бяха излъчвани пряко на 70 езика, световни ръководители на вероизповеданието се обърнаха към членове и приятели с послания, съсредоточени върху Исус Христос.

Старейшина Гари Е. Стивънсън от Кворума на дванадесетте апостоли започна конференцията, като цитира английския изследовател на Новия завет Н. Т. Райт, като отправи поканата: „Да предприемаме стъпки да празнуваме Великден по нови творчески начини: чрез изкуство, литература, детски игри, поезия, музика, танци, фестивали, звънци, специални концерти, тъй като това е нашият най-велик религиозен празник“. Той добави: „Ако махнете Великден, няма Нов завет; няма християнство“.

Бони Х. Кордън, общ президент на Младите жени, каза, че истинската радост зависи от готовността ни да се доближаваме до Христос и да ставаме сами свидетели, че Той е нашият личен Спасител.

През съботната следобедна сесия старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли насърчи родителите да помагат на децата си да изграждат вяра в Исус Христос, да обичат Неговото Евангелие и да се подготвят за това цял живот да вземат праведни решения. Той увери, че Бог обича семействата и винаги е до тях.

По време на неделната сутрешна сесия Камил Н. Джонсън, общ президент на Обществото за взаимопомощ, насърчи слушателите да търсят помощ в Исус Христос, Който може да облекчава товара ни и да повдига бремето ни. Обществото за взаимопомощ е женската организация на Църквата.

Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, бе последният говорител в неделната сутрешна сесия и отправи молба да станем миротворци и да уважаваме другите. В един свят, в който вулгарността, търсенето на вина в другите и злословенето по чужд адрес са все по-чести явления, човек трябва да се стреми да следва Спасителя, като бъде мил към другите. Президент Нелсън учи, че милосърдието определя един миротворец и е противоотровата за раздорите.

По време на конференцията членовете на Църквата подкрепиха и промени сред ръководителите. Бяха призовани петима нови висши ръководители седемдесетници, като сред тях са старейшина Алън Т. Филипс, родом от Кент, Англия и старейшина Кристоф Ж. Жиро-Карие, родом от Лион, Франция.

Седемдесетниците в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни служат като „специални свидетели“ и помагат на дванадесетте апостоли „да изгражда(т) църквата и да урежда(т) всичките дела“.

В края на неделната следобедна сесия президент Нелсън обяви плановете да се построят 15 нови храма по целия свят, като един от тях ще бъде в Хамбург, Германия. Това е третият храм в страната, като първите два са храма Франкфурт Германия и храма Фрайберг Германия.

В Европа има 14 храма, като в скорошни конференции бяха обявени още шест.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.