Съобщения за медиите

Резюме от служението на апостол в Европа - братство и служба

Старейшина Роналд А. Расбанд от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е на априлска обиколка, за да служи във Франция, Германия, Армения и Южна Африка. Той протяга ръка на приятелство към ближните и приятелите на Църквата и дава пример на Христова служба за бежанци и жертви на бедствия и конфликти.

ФРАНЦИЯ

Първата спирка от служението на старейшина Расбанд бе Льо Шене-Реконкур, Франция, където се намира храмът Париж Франция. Там той се срещна с френски журналист и обясни своите отговорности като специален свидетел за Исус Христос. Той сподели екземпляр на това, което той описва като едно от най-ценните си притежания - Книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос.

След това той посрещна сърдечно кмета на Льо Шене-Реконкур Ришар Делпиер, поднасяйки му също екземпляр на Книгата на Мормон. Кметът Делпиер изрази възхищението си от храма и неговата изработка,както и от градината към него. Той заяви, че святата сграда се е превърнала в част от една по-голяма общност. Той също изрази своето желание да защитава религиозните свободи в обществената сфера като част от своите отговорности като кмет.

В отговор, старейшина Расбанд отбеляза, че е благодарен за подкрепата на кмета към всички вероизповедания, включително и към Църквата на Исус Христос.

„Той е голям приятел на Църквата - каза старейшина Расбанд. - Всъщност, в един момент от нашето интервю аз казах: „Вие трябва да сте говорител на Църквата ни". Той беше толкова мил и така щедър в своите коментари за участието на Църквата в неговия град."

Освен че се срещна с обществени ръководители, старейшина Расбанд служи на хиляди членове и мисионери на Църквата в събота и неделя по време на няколко събрания. Той сподели с тях собствената си обич и тази на сестра Расбанд към Франция, където в продължение на няколко години ръководи бизнес начинание в Рибенкур, на север от Париж, а по-късно служи като висш ръководител в президентството на област Централна Европа, където отговаря за дейността на Църквата във Франция.

Апостолът сподели, че фокусът на служението му към членовете на Църквата е да представи три послания от президента на Църквата Ръсел М. Нелсън: „Ще им кажа три неща на всяко от събранията. Първо: Ние ги обичаме много. Второ: Благодарни сме за всичко, което те правят, за да изграждат Църквата на Господ и Неговото царство. И трето: Нуждаем се от тях."

ГЕРМАНИЯ

Втората спирка на старейшина Расбанд бе Мюнхен, Германия, където той се срещна със 170 пълновременни мисионери от Църквата в мисия Алпи Германия, които служат в южна Германия, Австрия и Швейцария.

След като сподели своето послание с мисионерите, старейшина Расбанд ги изведе навън при три големи бели шатри. Там, рамо до рамо с тях, те зедно окомплектоваха и поставиха в кутии 2 532 комплекта с тоалетни принадлежности. Други мисионери ги натовариха на товарни камиони, като по този начин ще помогнат на оцелелите от земетресението в Турция и Сирия. Членовете на Църквата във Франкфурт Германия по подобен начин изпълниха проекта на Мюнхен, окомплектовайки още 2 500 комплекта с тоалетни принадлежности.

„Ние ги доставяме на Турското консулство, за да могат да бъдат изпратени до местата, където най-много имат нужда - обясни старейшина Расбанд. - Към днешна дата Църквата е дарила 13,5 милиона щатски долара под формата на парични средства и стоки, за да окаже помощ. Всичко се свежда до вярата ни да се грижим за чедата на Небесния Отец."

Старейшина Расбанд уточни, че в Турция, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни работи с AFAD (национална агенция за управление при бедствия), за да достави 50 000 кутии с храна и 50 000 комплекта с тоалетни принадлежности на засегнатите семейства. Предоставените от Църквата дарения включват също палатки, одеяла, медицински консумативи, продукти за грижа за новородени, инвалидни колички, генератори, отоплителни печки и якета, както и четири мобилни медицински кабинета за ключови места на бедствието.

В сътрудничество с Католическите служби за помощ и Спасете децата, Църквата на Исус Христос полага усилия да осигури ремонт на домове, услуги за защита на деца и психологическа грижа за нуждаещите се. Проектите за оказване на помощ са в процес на изпълнение или са завършени чрез благотворителна фондация на Адвентната църква с цел развитие и подпомагане (ADRA), проекта HOPE (НАДЕЖДА), MedGlobal и Rahma Worldwide. Подобни начинания в Сирия се управляват от Международния медицински корпус, Корпус на милосърдието, ADRA, ShelterBox, CARE и NuDay Syria.

Старейшина Расбанд обясни, че светиите от последни дни в Европа ръководят и проекти за хуманитарна помощ на Църквата във връзка с военния конфликт в Украйна, а сега и този за земетресенията в Турция и Сирия. Техните усилия включват широк спектър от дейности за служба, включително и продължаващите месечни пратки с помощи за Украйна.

„Сърцето ми се радва, когато мисля как (…) всички тези държави в Европа предоставят услуги за бежанци на семейства и майки с деца (…)" - сподели старейшина Расбанд.

Той отправи молба към мисионерите да благодарят от негово име на членовете на Църквата, когато си тръгнат от Мюнхен, за да се върнат в своите местни конгрегации. „Когато се върнете в своите клонове и райони, кажете им, че аз споделям моята обич и признателност към тях чрез вас."

След своето служение в Германия, старейшина Расбанд пътува до Армения.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.