Съобщения за медиите

Първото президентство обявява новите ръководители на области за 2024 г.

Промените влизат в сила на 1 август

президентството на Седемдесетте и ще влязат в сила на 1 август 2024 г.

Изтеглете в PDF-формат новите ръководители на области. (само на английски език)


Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли ръководят всички дела на Църквата. Членове на областните президентства са висши ръководители седемдесетници или областни седемдесетници. Областните президентства се състоят от президент и двама съветници, които управляват от офисите на областта във всяка определена област.

В Църквата на Исус Христос има 23 области – шест, които обхващат Съединените щати и Канада, и 17 допълнителни области извън тези две страни.

От 1984 г. са установени области, които ръководят дейността в различни географски местоположения на световната Църква. Областните президентства за Съединените щати и Канада работят в Централата на Църквата в Солт Лейк Сити, Юта. Област Близкия Изток/Африка Север също се ръководи от Централата на Църквата.

„Седемдесетте трябва да действат в името Господне под ръководството на Дванадесетте (...) в изграждането на църквата и уреждането на всичките дела на същата сред всички народи“ (вж. Учение и завети 107:34).

Президентството на Седемдесетте

Президентството на Седемдесетте за периода 2024 – 2025 г., от ляво надясно: Старейшина Карл Б. Кук, старейшина Жозе A. Тейксейра, старейшина С. Марк Палмър, старейшина Маркъс Б. Наш, старейшина Майкъл Т. Рингууд, старейшина Арнулфо Валенсуела и старейшина Едуард Дубе.

Президентството на Седемдесетте е група от седем висши ръководители седемдесетници, призовани от Първото президентство да ръководят всички членове на Седемдесетте.
Президентството на Седемдесетте е група от седем висши ръководители седемдесетници, призовани от Първото президентство да ръководят всички членове на Седемдесетте.
Президентството на Седемдесетте е група от седем висши ръководители седемдесетници, призовани от Първото президентство да ръководят всички членове на Седемдесетте.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Областни президентства

ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

Президентството на област Централна Европа за периода  2024 – 2025 г., от ляво надясно: Старейшина Джак Н. Джерард, първи съветник; старейшина Рубен В. Алио, президент, и старейшина Джеймс У. Макконки III, втори съветник.

Област Централна Европа подкрепя усилията на Църквата в 37 страни.
Област Централна Европа подкрепя усилията на Църквата в 37 страни.
Област Централна Европа подкрепя усилията на Църквата в 37 страни.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

СЕВЕРНА ЕВРОПА

Президентството на област Северна Европа за периода 2024 – 2025 г., от ляво надясно: Старейшина Маркос А. Айдукаитис, първи съветник; старейшина Скот Д. Уайтинг, президент, и старейшина Алан Т. Филипс, втори съветник.

Понастоящем Украйна и Молдова са под ръководството на старейшина Кирил Похилко, областен седемдесетник в ролята му на помощник на президентството на област Северна Европа.

Област Северна Европа подкрепя усилията на Църквата в 25 страни.
Област Северна Европа подкрепя усилията на Църквата в 25 страни.
Област Северна Европа подкрепя усилията на Църквата в 25 страни.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ЕВРАЗИЙСКА ОБЛАСТ

Президентството на Евразийска област за периода 2024 – 2025 г., от ляво надясно: Старейшина Николай Устюзаханинов, първи съветник; старейшина Алексей В. Самайкин, президент, и старейшина Александър А. Драчиов, втори съветник. Всички са областни седемдесетници.

Евразийска област подкрепя усилията на Църквата в 6 страни.
Евразийска област подкрепя усилията на Църквата в 6 страни.
Евразийска област подкрепя усилията на Църквата в 6 страни.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.