Съобщения за медиите

Пълнолетни младежи учат относно значимостта на правилното отношение към сексуалността по време на семинар на Семейните служби

Пълнолетни младежи от цяла Европа наскоро посетиха презентация, озаглавена „Насърчаване на положителен възглед към сексуалността“, която се проведе в Берлин, Германия, от Семейните служби на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в област Централна Европа. Семейните служби бяха поканени да подкрепят конференцията за служба на пълнолетните младежи, която се проведе по време на Специалните олимпийски игри в Берлин. Този семинар бе в отговор на отзивите от анкета, проведена сред участниците относно това на какви теми биха искали да се наблегне. Подобен семинар се провежда за първи път в Европа и той получи изключително положителни отзиви от участниците. С бъдещи инициативи ще се продължат разговорите и обучението относно правилната сексуалност.

На това обучение, в което участваха около 140 участници, в това число десет семейни двойки, се наблегна на премахването за пълнолетните младежи на стигмата върху обсъждането на сексуалността, като се подчертаха научни факти, както и източниците, и принципите, учени и предоставяни от Църквата. Семинарът бе повторен четири пъти, като всеки път бе с различен водещ: Росио Гутиерез, мениджър на Семейните служби в Централна Европа и Стефани Дзиерзо, Катя Фишер и Адриане Кавалини, съветници към Семейните служби в Германия. „Хареса ми откровеността, с която подхождаше учителката към всяка възложена ѝ тема“ – каза една от участничките.

Темите, които бяха обсъдени на това събитие, включиха: „Моето тяло и неговият божествен дизайн: да познаваме и приемаме телата си (включително нашите полови органи)“, „Как говорим за нашето тяло“, „Божествеността на сексуалните взаимоотношения“ и „Правилно отношение към сексуалността“, която тема включваше важността да контролираме нашите мисли и действия. По време на тази презентация също така се даде яснота и се обсъди важността на това да разбираме какво значи съгласие, сексуално насилие и опасностите на порнографията.

Един от източниците, използван по време на семинара, бе статия от църковното списание Лиахона. В нея има цитат от президента на Църквата Ръсел М. Нелсън, който гласи: „Всеки орган на вашето тяло е чуден дар от Бог“. Статията продължава: „… очевидно това включва половите органи. Те са създадени с мъдра цел и от нас зависи да се научим да ги използваме по начините, по които Господ желае да ги използваме“ (Fostering a positive perspective of sexuality (Насърчаване на положителен възглед към сексуалността), Лиахона, август 2020 г.).

Много участници коментираха, че оценяват, че презентацията е била честна, открита и е засегнала пряко теми, за които традиционно не се говори. Един участник в обучението каза: „Хареса ми, че говорихме просто и ясно за сексуалната интимност, без да е неудобно или несвързано с това, което се нуждаеха да чуят пълнолетните младежи“.

При обсъждането на това колко е важно да се говори открито за сексуалността водещите отново цитираха Лиахона, като казаха: „Ако имаме отрицателни чувства относно нашата сексуалност, вероятно ни е нужно да я разберем по-добре“ (Fostering a positive perspective of sexuality (Насърчаване на положителен възглед към сексуалността), Лиахона, август 2020 г.).

Друг участник сподели, че това, което най-много е харесал в презентацията, е, че е научил нова информация, която е коригирала негови досегашни схващания относно сексуалността. Освен това, тя е променила погледа му към вечното естество на собственото му тяло. Други участници оцениха яснотата от страна на Църквата относно темата за сексуалността, наблягането върху Евангелието на Исус Христос, както и решенията и източниците, предоставени в презентацията.

Стъпки за създаване на правилен поглед към сексуалността

Целта на този семинар бе пълнолетните младежи да се учат относно това какво могат да правят сега, за да си изградят подходящ поглед към сексуалността и да се подготвят за подходящи сексуални взаимоотношения с бъдещия си брачен партньор.

Според презентацията четирите неща, които човек може да направи, за да се подготви, са:

  • Да се моли и изучава словата на пророците, за да има правилен възглед към сексуалността.
  • Да учи за сексуалността от подходящи книги и статии.
  • Да се бори със сексуални табута, отрицателно отношение и погрешни схващания.
  • Да се изцели от сексуална травма или сексуални пристрастявания, в това число употребата на порнография.

Източници

Има надежда и помощ за хората, които се борят със сексуална травма или сексуални пристрастявания, включително порнография. По-долу са дадени източници за намирането на съсредоточени върху Христа групи за подкрепа, както и друга информация относно култивирането на правилен възглед към сексуалността.

За да научите повече относно това какво учи Църквата относно правилното отношение към сексуалността:

Лиахона, август 2020 г. (много статии за сексуалността)

Помощ при преодоляване на използването на порнография:

Програма за преодоляване на пристрастяванията: изцеление чрез Спасителя

Намерете групи за самопомощ с програмата в 12 стъпки под www.lifehelpeurope.org

Вж. „Програма за преодоляване на пристрастяванията“

Помощ за изцеление от сексуално насилие:

Изцеление от сексуално насилие: изцеление чрез Спасителя

Намерете групи за подкрепа за хора, които са претърпели сексуално насилие, на www.lifehelpeurope.org

Вж. „Насилие (присъединете се към местна група)“

Други препоръчителни източници за родители:  

Относно порнографията: https://www.churchofjesuschrist.org/study/life-help/pornography?lang=eng

Как да говоря с детето си относно правилното отношение към сексуалността? https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/help-for-parents/talk-about-healthy-sexuality?lang=eng

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.