Съобщения за медиите

Публикувана е архитектурната визуализация на храма Барселона Испания

Местоположението на храма бе обявено през януари 2023 г.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни публикува външна визуализация на планирания дизайн на храма Барселона Испания.

<p>Визуализация от художник на храма Барселона Испания.</p><p>Карта, показваща храма Барселона Испания.</p>
Визуализация от художник на храма Барселона Испания.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Президентът на Църквата, Ръсел М. Нелсън, обяви този храм през април 2022 г. Храмът Барселона Испания ще бъде вторият храм в страната, а местоположението му бе обявено през януари 2023 г.

<p>Визуализация от художник на храма Барселона Испания.</p><p>Карта, показваща храма Барселона Испания.</p>
Карта, показваща храма Барселона Испания.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Първият храм в Испания, храмът Мадрид Испания, бе осветен през 1999 г. В Испания има над 63 000 светии от последните дни в над 135 конгрегации.

Храмовете се различават от сградите за събрания на Църквата. Всички са добре дошли да посещават неделно богослужение и други дейности през седмицата в местните сгради за събрания. Основната цел на храмовете е да може верните членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни да участват в свещени церемонии, които обединяват семействата завинаги.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.