Съобщения за медиите

През 2024 г. предстои излизането на новите „Видеа по Книгата на Мормон"

Приключи заснимането на поредицата

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приключи заснимането на „Видеа по Книгата на Мормон“. Новите видеоклипове, с които се довършва поредицата от 45 епизода, ще излязат навреме за изучаването на Книгата на Мормон по „Следвайте Ме, елате с Мен“ за 2024 г. Сред тях са историите за капитан Мороний и знамето на свободата, преданите млади воини на Еламан и Самуил Ламанита, както и други.

Download Photo

През годината ще излязат единадесет нови епизода към уроците по следните теми:

 • Яков преподава алегорията за маслиновото дърво | Яков 5
 • Господ избавя народа на Лимхий и Алма | Мосия 21–24
 • Господ избавя народа на Амон | Алма 23–27
 • Мороний издига знамето на свободата | Алма 46
 • Младите воини на Еламан се сражават за свобода | Алма 53–58
 • Нефи и Лехий свидетелстват за Исус Христос | Еламан 5
 • Самуил Ламанита пророкува за Исус Христос | Еламан 13–16; 3 Нефи 1
 • Господ се явява на брата на Яред | Етер 1–6, 12–13
 • Мормон съхранява свещения летопис | 3 Нефи 5; Мормон 1–7
 • Мормон преподава относно вяра, надежда и милосърдие | Мороний 7
 • Мормон преподава относно спасението на малките деца | Мороний 8

Повечето епизоди от „Видеа по Книгата на Мормон“ ще бъдат налични през 2024 г. на 60 езика. Част от поредицата ще бъде налична и на допълнителни езици. Създаден е нов трейлър, представящ пълната поредица.

„Видеа по Книгата на Мормон“ са предвидени да помагат на отделните хора, семействата и приятелите, докато изучават Книгата на Мормон – каза старейшина Дейвид П. Хомър, председател на Комитета на Църквата за медийни продукти, свързани с Писанията. – Те ще подобрят изучаването на Писанията при някои хора. При други може да се окажат първият досег със свещения текст. А за други те могат да предоставят разбиране в случаите, когато грамотността и четенето са възпрепятствани“.

Към момента 34 епизода от „Видеа по Книгата на Мормон“ са налични в Gospel Library на ChurchofJesusChrist.org, в приложението Gospel Library и в YouTube. Още видеоклипове ще бъдат добавени към тях, когато излязат през 2024 г.

Други материали от създаването на „Видеа по Книгата на Мормон“, включително кратки откъси от видеоклиповете, снимки, записи от саундтрака и видеоклипове зад кулисите, са налични за светиите от последните, които могат да ги използват за споделянето на евангелски послания в социалните медии. За да видите какво е налично, посетете Church Media Library на ChurchofJesusChrist.org. Предстоят и новите епизоди с обогатена реалност/виртуална реалност, представящи Лехий и неговото видение за дървото на живота, както и посещението на възкресения Спасител Исус Христос при хората от Книгата на Мормон. Те ще излязат през 2024 г. заедно със съответните им уроци от „Следвайте Ме, елате с мен“.

Книгата на Мормон е още едно свидетелство за Исус Христос и потвърждава истините в Библията. Библията описва събития в Източното полукълбо, а Книгата на Мормон документира живота на обитателите на Северна и Южна Америка. Върховното събитие, описано в Книгата на Мормон, е личното служение на Господ Исус Христос сред обитателите на Северна и Южна Америка скоро след Неговото възкресение.

Image Captions

От проекта „Видеа по Книгата на Мормон“: Мормон издига знамето на свободата (Алма 46).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.