Sitestest01.jpg
Съобщения за медиите

Отговорността и собствеността върху свещени места и исторически документи преминават към Църквата на Исус Христос

Придобиванията включват Храма Къртланд, исторически сгради в Наву и ръкописи на превода на Библията от Джозеф Смит

Общо изявление на Community of Christ и Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни беше публикувано във вторник, 5 март 2024 г. Често задавани въпроси и Приложение са публикувани на английски език.

Днес, вторник, 5 март 2024 г., отговорността и собствеността върху Храма Къртланд, няколко исторически сгради в Наву и различни ръкописи и артефакти официално преминават срещу договорена сума от Community of Christ към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Заедно споделяме общ интерес да почитаме тези исторически обекти и вещи и сме отдадени да ги запазим за бъдещите поколения.

Обсъжданията, довели до това повратно споразумение, започнаха през юни 2021 г. „Това прехвърляне на активи е от голямо значение за нашата църква – казва Стивън М. Вейзи, президент на Community of Christ. – Community of Christ ще има по-голям капацитет да осъществява приоритетите на нашата мисия по целия свят чрез финансиране от увеличените дарения, включително продължаване на изпълнението на божествено предвидените цели за нашия храм в Индипендънс, Мисури“.

„За нас е огромна чест да приемем настойничеството на тези свещени места, документи и артефакти – споделя Ръсел M. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. – Благодарим на нашите приятели от Community of Christ за огромните им грижи и сътрудничество в опазването на тези исторически ценности до този момент. Целта ни е да направим същото.“

Храмът Къртланд ще остане историческа сграда. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни планува да го отвори отново на 25 март 2024 г. за обиколки от обществеността без такси. По подобен начин в Наву, домът и прилежащите постройки на семейство Смит, „Имението“ и магазинът от червени тухли, също ще отворят врати на 25 март 2024 г. за обиколки от обществеността без такси за период от една година. Повече подробности за прехвърлянето, активите и другите вещи, включени в споразумението, ще бъдат обявени по-късно.

Историческото прехвърляне подчертава дългогодишните ни усилия да опазваме религиозното и културно наследство и да развиваме подобни възможности за растеж и служба към света.

Community of Christ е международна общност от вярващи, отдадени да развиват искрени връзки едни с други и с Бог. Тя се стреми да възстанови Христовия мир на земята и да предизвиква несправедливите системи, които принизяват човешкото достойнство. Community of Christ потвърждава същественото достойнство на всеки човек и предоставя място за принадлежност, където хората да бъдат обичани и ценени, да израстват духовно и откриват целта, която може да променя живота на хората и общностите.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, световно вероизповедание, учи, че нашият Небесен Отец и Неговият Син Исус Христос отново са призовали в наши дни живи пророци и са възстановили свещеническата власт и заветите, които да благославят с радост семействата и отделните хора. Членовете се стремят да живеят и да споделят Евангелието на Исус Христос, да се грижат за хората в нужда и да обединяват семействата за вечността. Те ценят Книгата на Мормон и Библията като свети Писания.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.