Съобщения за медиите

Обявено е местоположението на храма Брюксел Белгия

Това ще бъде първият храм в страната

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни публикува местоположението на храма Брюксел Белгия.

Местоположението на храма Брюксел Белгия.
Местоположението на храма Брюксел Белгия.
Местоположението на храма Брюксел Белгия.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Храмът ще бъде построен в рамките на съществуваща сграда на адрес Ave des Arts 52, Брюксел, Белгия. Плановете предвиждат построяване на многоетажен храм с площ приблизително 2400 m2, сграда за събрания и сграда за посрещане на пристигащите. Това ще бъде първият храм в града.

Президентът на Църквата, Ръсел М. Нелсън, обяви храма по време на общата конференция на Църквата през април 2021 г. „Храмовете са съществена част от Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота. Обредите (церемониите) на храма изпълват живота ни с мощ и сила, които не могат да бъдат получени по никакъв друг начин. Благодарим на Бог за тези благословии“ – каза пророкът, след като бяха обявени 20 нови храма, в това число и храмът Брюксел Белгия.

Брюксел се намира в северната централна част на Белгия, приблизително на 110 км от белгийското крайбрежие и на 180 км от най-южната част на страната.

Все още се разработват подробните планове за архитектурата на храма. По-късно ще бъдат публикувани останалите подробности, включително визуализация на външния вид. В бъдеще ще бъде обявена датата на първата копка. Ръководителите на проекта ще работят с представители на градските власти по плановете и разрешителните за храма като част от подготовката за предстоящите строителни дейности.

Храмът ще бъде построен в рамките на съществуваща сграда на адрес Ave des Arts 52, Брюксел, Белгия.
Храмът ще бъде построен в рамките на съществуваща сграда на адрес Ave des Arts 52, Брюксел, Белгия.
Храмът ще бъде построен в рамките на съществуваща сграда на адрес Ave des Arts 52, Брюксел, Белгия.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Брюксел е голям международен център и столица на европейската страна. Близо 7000 светии от последните дни в 12 конгрегации живеят в Белгия. Храмът Брюксел Белгия ще бъде първият храм на Църквата в страната. Проповядването на възстановеното Евангелие в Белгия започва с пристигането на първия мисионер през 1888 г. Мисионери, служещи в Швейцария и Германия, също били изпращани в Белгия.

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни считат храма за дом на Господ и за най-святото място за поклонение на земята. Храмовете се различават от сградите за събрания на Църквата. Всички хора са добре дошли да посещават неделните богослужения и другите дейности през седмицата в местните сгради за събрания. Обаче основната цел на храмовете е да може верните членове на Църквата да участват в свещени церемонии, като например сключване на бракове, които обединяват семействата завинаги.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.