Съобщения за медиите

Обявена е локацията на храма Бирмингам Англия

Домът Господен, обявен през 2022 г., ще помогне на местните светии да увеличат своята „духовна инерция"

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обяви локацията на храма Бирмингам Англия. Храмът ще бъде построен на терен с размер 11 000 кв.м, намиращ се на адрес ул. „Пенс Лейн“ № 185–187, Сътън Колдфийлд, Бирмингам, Англия.

<p>Теренът за храма Бирмингам Англия.</p>
Теренът за храма Бирмингам Англия.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Плановете са за едноетажен храм с площ приблизително 3300 кв. м, като е предвидено да има също сграда за настаняване на посетителите и място за престой на пристигащите. Президентът на Църквата, Ръсел М. Нелсън, обяви храма по време на конференцията на Църквата през април 2022 г. „Положителната духовна инерция се увеличава, когато служим в храма и задълбочаваме разбирането си за дълбокия смисъл на благословиите, които получаваме там – каза пророкът. – Моля ви да противостоите на светските тенденции, като се съсредоточавате върху вечните благословии на храма. Прекараното там време носи благословии за вечността“. Той сподели това при обявяването на 17 нови храма, включително храма Бирмингам Англия.

Проповядването на възстановеното Евангелие на Исус Христос в Британия започва през 1837 г., когато мисионери, в това число двама членове на Кворума на дванадесетте апостоли, започват да проповядват в град Престън. През деветнадесети век над 52 000 обърнати във вярата емигрират от Британия, за да се присъединят към основното тяло на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в САЩ. До 1870 г. близо половината от населението на Юта се състои от британски емигранти.

Трите храма в Обединеното кралство са: историческият храм Лондон Англия (осветен през 1958 г.), храмът Престън Англия (осветен през 1998 г.) и храмът Бирмингам Англия (обявен през 2022 г.). Храмът Бирмингам Англия ще бъде третият действащ храм в Обединеното кралство, където има близо 187 000 членове в над 315 конгрегации.

Все още се изработват подробните планове по дизайна на храма. По-подробна информация, като външния вид и датата на първата копка, ще бъде обявена по-късно. Ръководителите на проекта продължават да работят с местните длъжностни лица по предварителните планове за храма, като част от подготовката за строителните дейности.

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни считат храма за Дом на Господа и за най-свято място за поклонение на земята. Храмовете се различават от сградите за събрания на Църквата. Всички хора са добре дошли да посещават неделно богослужение и другите дейности през седмицата в местните сгради за събрания. Обаче основната цел на храмовете е да може преданите членове на Църквата да участват в свещени церемонии като брачните, при които семействата се свързват завинаги.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.