Съобщения за медиите

Новородени в Черна гора получават специализирани грижи

Медицински екип от доброволци от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обучава местни медицински сестри и лекари

Повече от 65 медицински сестри и лекари, занимаващи се с майчино здравеопазване и неонатални грижи в балканската страна Черна гора, са по-добре оборудвани да се грижат за новородени деца след двуседмична безплатна конференция за обучение, спонсорирана от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и осъществена от екип доброволци медицински специалисти. Участниците вече са обучени да предоставят по-ефективни неонатални грижи и да разпознават и лекуват бебета с дихателни проблеми, най-голямата причина за смъртността на новородените по света.

 Точно по време на обучението на служителите в неонаталното отделение на една болница за това как да използват специализираното оборудване за бебета в респираторен дистрес, една млада майка в родилно отделение ражда близнаци именно с такива симптоми.   

 Дан Уудхед, провеждащият обучението по респираторна терапия, не предполага такъв спешен случай, но под неговите напътствия и указания акушерката и неин колега бързо настройват оборудването и започват терапията и на двете бебета. „Помагах, когато беше нужно, което бе много малко, а те се справиха блестящо – казва Дан. – След като (дихателната апаратура) бе поставена на бебетата, те реагираха наистина добре на терапията, което бе много хубаво да се види от персонала.“ Почти 20 медицински сестри и лекари „притеснено, но развълнувано“ наблюдават, докато екипът успешно прилага новите си умения.   

 Това обучение продължава и след края на конференцията. Участниците сега обучават колеги в девет болнични заведения из цялата страна, където има родилни отделения. Църквата е дарила важно оборудване и материали на здравната система на страната, за да се гарантира дългосрочен и непрекъснат контрол. Църквата работи съвместно с УНИЦЕФ и Министерството на здравеопазването на Черна гора, за да може програмата „Обучи обучител“ да има траен ефект.

 „В страни по целия свят се наблюдава значително подобрение при неонаталната смъртност, откакто бяха въведени тези програми“ – казва Марша Бенет, ръководител на екипа за конференцията заедно със съпруга си, пенсионирания анестезиолог Джордж Бенет. Семейство Бенет са част от тази инициатива от самото ѝ начало. 

 Църквата спонсорира проекти за майчина и неонатална грижа от повече от 20 години и е считана за водеща в сферата на предоставяне на обучение за майчино здравеопазване и неонатални грижи по света. Семейство Бенет, които са само една от няколкото квалифицирани мисионерски двойки на пълновременна мисия, ръководещи медицински екипи за Църквата, ръководят програми в повече от 20 страни, обучавайки хиляди здравни работници.

Семейство Бенет гледат на 20-те години мисионерска служба с благодарност. „Да имаме тази страхотна възможност да помагаме за спасяването и подобряването на живота на бебета и майки по целия свят е изключително преживяване“ – споделя Марша.    

Според Марша Бенет пътуването до Черна гора включва повече от година подготовка и не би се осъществило без подкрепата и застъпничеството на Ида Фердинанди (Уницеф) и Милица Дукич (Министерство на здравеопазването на Черна гора).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.