Съобщения за медиите

Новият сайт изпълнява функцията на информационен център за светиите от последните дни

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни официално стартира онлайн нюзрум на английски език за Европа

След няколко месеца на разработване и тестване, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни официално стартира European online newsroom. Този сайт обединява известия от нюзрума на отделните държави, за да предостави на медиите и лидерите на общественото мнение от цяла Европа единна информация на английски език.

<p>Поглед към новия европейски нюзрум на английски език.</p>
Поглед към новия европейски нюзрум на английски език.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Този канал ще предостави на представителите на медиите информационна среда, свързана с Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в цяла Европа“ – казва Динис Адриано, директор комуникации към Църквата за област Централна Европа. „Той ще бъде полезен източник на информация в допълнение към познатите нюзруми на отделните страни, които са с местна насоченост. Очакваме, че този инструмент ще има обединяваща сила за цяла Европа“ – добавя той.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е глобално вероизповедание с над половин милион членове в Европа.

Преди дванадесет години Църквата започна да създава онлайн пространства за новини за различни европейски страни на съответните езици. Тези сайтове ще продължат да съществуват, но някои акценти ще бъдат споделяни също и чрез европейския нюзрум на английски език, за да достигнат до по-широка аудитория.

Този централен източник на информация също така ще даде възможност на журналистите, лидерите на общественото мнение, както и на членовете на Църквата, да добият представа за дейността на Църквата в международен план.

В допълнение, ръководителите на Църквата в Европа и по света може да използват новия сайт, за да правят съобщения и да разглеждат актуални теми.

Онлайн нюзрумът на английски език за Европа можете да откриете, като кликнете тук или като посетите всеки друг нюзрум на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и кликнете върху горния десен ъгъл, за да отворите менюто с наличните издания за отделните страни, както и мултинационални издания.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.