Съобщения за медиите

На Световния ден на храната – поглед назад към усилията на светиите от последните дни за оказване на помощ

На 16 октомври 2023 г., Световният ден на храната, се отбеляза годишнина от основаването през 1945 г. на Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Тази година темата беше „Водата е живот, водата е храна. Не изоставяйте никого“. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в този ден обърна поглед назад към усилията, вложени в хуманитарна дейност в цяла Европа през изминалата година. 

© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

През май местен член на Църквата и учител Бедри Мокрери и хуманитарните мисионери координираха усилията си с лица от местния район Проптишт в Албания, за да осигурят нова водопроводна система за районното средно училище, което изпълнява функцията и на общностен център.

В допълнение към помощта по прокопаване на канали за новите тръби, Църквата работи съвместно с общината по обновяване на водните и хигиенни съоръжения за общността и училището в Проптишт, където старата тоалетна беше неподходяща и частично нефункционираща. Хуманитарните мисионери също работиха по инициативи за социално развитие, за да гарантират спазването на законовите изисквания, както и че всички средства са изразходвани по предназначение. Заместник-кметът на Проптишт оцени даренията на Църквата в помощ на отдалечените села.

Като част от непрекъснатите усилия, вследствие на катастрофалното земетресение в Турция по-рано тази година, осигуряването на чиста питейна вода за засегнатите райони беше с най-висок приоритет. Скоро след земетресението правителството, международни неправителствени организации и частни дарители осигуриха чиста питейна вода. Обаче, поради сериозните разрушения на инфраструктурата, правителството не можа да замени прекъснатите водопроводи достатъчно бързо, за да осигури необходимото количество чиста питейна вода.

Църквата в сътрудничество с Националната агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) доставиха повече от пет милиона 1.5-литрови бутилки с вода на засегнатите хора. В резултат на това, през първите два месеца бяха натоварени повече от 290 полуремаркета. Продуктите от първа необходимост благославят хората в критична ситуация, така че никой да не бъде изоставен в нужда. Бутилираната вода беше незабавният отговор, отправен към катастрофалния брой хора останали без дом, храна или вода. Научете повече за хуманитарния принос на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в следствие на земетресението в Турция тук.

В съвместна дейност с неправителствената организация (НПО) Asociación Hogar El Buen Samaritano (Асоциация домът на добрия самарянин) Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни оказва съдействие при осигуряването на здравословна храна, както и на хигиенна помощ за бездомните бежанци и имигранти в Картахена, Испания. За испанското правителство и неправителствените организации е постоянно предизвикателство да посрещат нуждите на тези хора, докато те се опитват да се интегрират в испанското общество. Тази НПО оказва помощ на нуждаещите се чрез доставяне на основни хранителни продукти, като често се изхранват недохранени деца. Тя също помага за придобиването на умения за заетост и търсенето на възможности за работа, както и с езикови курсове и курсове за обучение. Понастоящем неправителствената организация осигурява ежеседмично храна за около 250 души, включително бежанци от Украйна. Нейните усилия са силно подкрепяни от ръководството и местните членове на Църквата в Картахена.

В Сърбия Църквата работи с фондация Ана и Владе ДИВАЦ, за да осигури проекти за оранжерии и обучение на местни семейства, с цел удължаване сезона на отглеждане и обработване на градини, за да изхранват семействата си по-дълго време. Повечето от хората, особено в южна Сърбия, преживяват от земята, която техните бащи и дядовци са притежавали. Тъй като земеделието е техен начин на живот, оранжериите им позволяват по-голяма продоволствена сигурност. Излишната продукция може също да бъде продавана, за да се генерира допълнителен доход. Тези оранжерии наистина променят живота на сърбите. Църквата е развълнувана да бъде част от усилията, свързани с честването на първата от трите оранжерии в Сърбия тази година с надеждата да има още много.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни непрекъснато разширява хуманитарния си обхват, наред с други глобални усилия. Може да научите повече за дейността на Църквата в световен мащаб през изминалата година, като гледате Международен бюлетин, октомври 2023 г..

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.