CaringNeed2023_01_240503_v1.png
Съобщения за медиите

Как Църквата на Исус Христос се погрижи за нуждаещите се през 2023 г.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се стреми да пoлага грижи за все по-нарастващия брой чеда на Бог в нужда. През 2023 г. тази дейност по благосъстояние, разчитане на собствените сили, хуманитарна помощ и служба на доброволни начала възлезе на над 1,3 милиарда щатски долара разходи и 6,2 милиона часа доброволен труд.

Както е описано подробно в отчета за 2023 г. „Оказване на грижи за нуждаещите се“, 4119 хуманитарни проекта на Църквата благословиха хората в 191 страни и територии.

В отчета Първото президентство заявява: „Като последователи на Исус Христос ние считаме, че това е едновременно дълг и радостна привилегия. Признателни сме за безкористните дарения на време и средства от членове на Църквата, приятели и други доверени организации, които способстват за развитието и разрастването на тази дейност“.

Проектите за оказване на помощ в световен мащаб включваха 921 проекта, посветени на подпомагането на жени и деца, 601 проекта за здравни грижи, 530 проекта, съсредоточени върху продоволствената сигурност, 415 проекта за предоставяне на спешна помощ, 374 проекта в служба на бездомните хора и 206 проекта за осигуряване на чиста вода. В JustServe бяха регистрирани близо 120 000 нови потребители и бяха създадени повече от 17 500 нови проекта на JustServe . Около 11 360 мисионери по благосъстоянието и разчитането на собствените сили, наред с хиляди членове на Църквата дадоха своя принос като доброволци.

Председателстващият епископ на Църквата Жералд Косе споделя:„Благодарни сме за възможността да работим с професионални организации, които подкрепят нашата кауза да се грижим за нуждаещите се. Нашето сътрудничество ни помага да разпрострем влиянието на нашите усилия по целия свят, следвайки примера на Исус Христос да обичаме и служим на ближните си“.

Отчетът от 43 страници е наличен на 17 езика на Caring.ChurchofJesusChrist.org. Много от проектите, изброени в отчета, са осъществени в сътрудничество с организации като WaterAid, Уницеф, Световната програма по прехраната, Water for People, ShelterBox и др.

ръководена от Обществото за взаимопомощ, насочена към укрепване на здравето и развитието на децата под 5-годишна възраст и техните майки. Като част от тази инициатива президент Камил Н. Джонсън посети райони във Филипините, където децата бяха изследвани за недохранване, а родителите получиха обучение и подкрепа, свързани с важността на разнообразието в хранителния режим.

Президент Камил Н. Джонсън заяви: „Ние искаме да укрепваме семействата. В много случаи любящи родители нямат необходимите знания, за да осигурят подходящо хранене на децата си. Разполагайки с по-добро разбиране и ресурси, те са по-добре подготвени да направят промени, които могат да имат трайно въздействие“.

Друг заслужаващ внимание аспект на подкрепата на Църквата за нуждаещите се са машините за дарения от инициативата „Осветете света“. Тези функциониращи с конкретна цел вендинг машини, дават възможност на отделни лица да купуват продукти, като храна или ваксини, за хора, които са изправени пред трудности по целия свят. В периода ноември-декември около 600 000 души използваха машините за дарения в Австралия, Канада, Гватемала, Мексико, Нова Зеландия, Филипините и САЩ, като общо дариха 10,4 милиона щатски долара.

училище в Замбия – наред с много други значими усилия.

Църквата на Исус Христос остава ангажирана с изпълнението на каузата, изложена от пророка и президент Ръсел М. Нелсън в сътрудничество с Националната асоциация за напредък на цветнокожите хора (NAACP). Една конкретна инициатива, която продължи през 2023 г., е свързана с предоставянето на подкрепа на новородени и майки в Мемфис, Тенеси.

Програмата MyBaby4Me, стартирала през ноември 2022 г., има за цел да намали смъртността сред новородените. Трябва да се отбележи, че районът с пощенски код 38126 на града е с едно от най-високите нива на смъртност сред новородените в САЩ.

насърчава светиите от последните дни и приятелите на Църквата да служат на другите в своята общност, като разпознават нуждите, изграждат взаимоотношения, правят планове и споделят преживявания. Във всеки раздел на отчета има рубрика, озаглавена „Какво мога да правя?“, която помага на хората да действат.

Първото президентство заявява: „Ние имаме вяра и увереност в Божията любов към всички Негови чеда. Навсякъде има добри хора, които помагат за осъществяване на Божието дело на спасение, като се грижат за своите съседи и ги утешават в моменти на нужда. Каним всички да се присъединят към нас, като си подаваме ръка в любов и служба един на друг, и се молим Господ да продължи да благославя това велико дело“.

Прочетете отчета за 2023 г.: „Оказване на грижи за нуждаещите се“ (само на английски език).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.