Съобщения за медиите

Издаването на новия сборник с химни започна с първата вълна от 13 песни

Новите химни са налични чрез приложенията Sacred Music и Gospel Library

Постепенното издаване на новия световен сборник с химни на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни започна с издаването на 13 нови песни на английски, испански, португалски и френски език. Достъпът до тези нови песни е в дигитален формат чрез приложенията Sacred Music и Gospel Library, както и в онлайн музикалната библиотека на Църквата на music.churchofjesuschrist.org.

Ще продължат да се публикуват в дигитален формат малки партиди от нови песни като подготовка за издаването на целия сборник с химни, който към момента се очаква в печатен и дигитален формат до края на 2026 г. на английски, испански, португалски и френски език. Сборникът с химни се очаква да бъде наличен на 50 езика до края на 2030 г. Всяка песен се състои от вокална версия и два инструментални акомпанимента.

Химните, които сега са налични, са:

„Благодарни сме, че ще бъдат налични тези химни и песни – това сега е началото, а в бъдеще ще излязат още, като това ще увеличава нашата вяра и ще продължава да ни вдъхновява да вършим правилното“ –добави старейшина Майкъл Т. Рингууд от Седемдесетте, който служи като изпълнителен директор на отдел Свещеничество и семейство.

Ревизираното издание на сборника с химни

През юни 2018 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обяви това ревизирано издание на сборника с химни и на „Сборник детски песни“, с цел сплотяване в по-голяма степен на членовете на световната Църква в тяхното поклонение. Новият сборник ще се нарича „Химни – за използване у дома и в Църквата“.

Новият сборник ще включва един и същ списък от песни на всички езици, като в него ще са включени между 450 и 500 химна. В дигитални колекции, конкретни за дадения език, ще има местни и конкретни за дадения език химни, като например патриотични химни.

Подборът на химните бе направен въз основата на пет критерия, одобрени от Първото президентство:

  1. Да увеличават вярата в Небесния ни Отец и Неговия Син Исус Христос и поклонението пред Тях.
  2. Да преподават основното учение на Евангелието със сила и яснота.
  3. Да канят радостно пеене у дома и по време на църква.
  4. Да утешават обременените и да вдъхновяват членовете да устояват с вяра.
  5. Да сплотяват членовете из цялата Църква.

В предговора на настоящия сборник с химни Първото президентство заявява: „Братя и сестри, нека използваме химните, за да приканваме Господния Дух в нашите събрания, в нашите домове и в личния ни живот. Нека ги запаметяваме и размишляваме над тях, да ги пеем и рецитираме, да поемаме от духовната храна в тях“.

За повече информация относно обновената колекция от свещена музика, моля, посетете: HymnbookNews.churchofjesuschrist.org.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.