Съобщения за медиите

Животът на президент Нелсън, посветен на миротворчеството, вдъхновява членовете в Европа.

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни по света ще се съберат на 30 септември, събота и 1 октомври, неделя, за да чуят послания, подготвени от съвременния пророк и други църковни ръководители. Тези вдъхновени послания са съсредоточени върху Исус Христос и Неговите учения. Ръководителите на Църквата дават насоки и съвети, споделят личен опит и духовно проникновение.

GC102023 01Download Photo

В своето обръщение по време на конференцията, на 1 април 2023 г., президент Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, конкретно отправи покана към всички да се превръщаме в миротворци. Той каза: „Посланието на Спасителя е ясно: Неговите истински ученици изграждат, повдигат, насърчават, убеждават и вдъхновяват без значение каква е ситуацията. Истинските ученици на Исус Христос са миротворци“.

На 9 септември 2023 г. президент Нелсън отпразнува своя 99 рожден ден. Той е международно признат хирург и медицински изследовател, дългогодишен ръководител в Църквата и преди всичко отдаден и любящ съпруг и баща. През живота си е пътувал до над 130 държави, изпълнявал е различни роли и е натрупал значим опит чрез общуването си с хора от много различни вероизповедания и различен произход по света. Той е миротворец.

Неговият пример и учения насърчават другите да бъдат щедри и да се стремят да бъдат миротворци в ежедневните си взаимодействия с околните.

Следвайки поканата на президент Нелсън, членовете на област Европа са усърдни в усилията си да прилагат неговото послание в много аспекти от живота си.

Един член на име Оливър Баслер от Вайнфелден, Швейцария, споделя своя опит, когато избира да е миротворец, докато помага на приятел. Той разказва: „Имам колега, който започна собствен бизнес. Обаче, бизнесът му засега не върви толкова добре, което е предвидимо. Вместо да се обръщам и да го критикувам като всезнайко, го насърчих да се моли за професионален успех и да включва Исус Христос в работата си. Той прие съвета присърце и оттогава нещата потръгнаха по-добре“.

Посланието на президент Нелсън, съсредоточено върху Исус Христос, набляга не само върху това как трябва да ставаме миротворци в живота си, но и също как можем да черпим сила от примера на Исус Христос в трудни моменти.

„След общата конференция желанието ми да следвам призива на пророк Нелсън да бъда миротворец е силно. Понякога успявам, а понякога не. В такива моменти съм благодарна за дара на покаянието и възможността да опитвам отново и отново. Тогава се радвам на малки успехи, когато успявам да успокоя ситуацията на работа или у дома. Моят източник на сила е Исус Христос, Който е мой приятел“ – казва Марсела Палкова от Ухерске Храдище, Република Чехия.

Два пъти в годината, послания като това, се споделят от ръководители на Църквата и изпълват с мир, надежда и напътствие нашия объркан и променящ се свят. Всички са поканени да дойдат, търсейки напътствие, отговори на лични въпроси или утеха в изпитанията, докато слушат словата на живия пророк и други ръководители на Църквата.

Как да участвате

Общата конференция ще се състои от пет сесии, които ще се излъчват по целия свят. Подробности за часовете за гледане са достъпни онлайн.

Всички сесии ще се предават на живо на повече от 70 езика на: broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Сесиите са налични също и в Gospel Library, the Latter-day Saints Channel, радио, телевизионни, сателитни и други дигитални канали.

Може да гледате конференцията онлайн или да четете речите по всяко време на churchofjesuschrist.org.

За повече информация как да участвате в общата конференция, посетете: https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.