Съобщения за медиите

Духовно послание за пълнолетни младежи по света с президент Ръсел М. Нелсън и сестра Уенди У. Нелсън

Президент Ръсел М. Нелсън от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и сестра Уенди У. Нелсън ще говорят на пълнолетните младежи по време на световно духовно послание на 15 май 2022 г. (неделя) в 18:00 ч. планинско лятно време.

Всички пълнолетни младежи на възраст 18–30 години са поканени да участват.

YA Devotional Nelson01
YA Devotional Nelson01
Президент РъселМ. Нелсън и сестра УендиУ. Нелсън2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Как може да се гледа

Насърчаваме местните ръководители да изберат ден и време за гледане, които са най-подходящи за пълнолетните младежи в тяхната област.

Гледайте излъчването, започвайки от 18:00 ч. на 15 май 2022 г., неделя, чрез сателитната система на Църквата, на broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (ще бъде налично в продължение на две седмици) или на YouTube (пряко излъчване и гледане на запис).

Скоро след излъчването ще можете да намерите видео и аудио файлове на 39 езика в Gospel Library под „Пълнолетни младежи“.

За подробности относно излъчването, включително прякото предаване, наличните езици и субтитрите за хора с увреден слух, се обръщайте към графика на излъчването, наличен няколко седмици преди събитието.

Техническите специалисти в кола трябва да преглеждат информацията на mhtech.ChurchofJesusChrist.org за помощ относно сателитното оборудване и прякото предаване на излъчването.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.