Съобщения за медиите

Духовно послание за пълнолетни младежи по света с президент и сестра Оукс

Пълнолетни младежи на възраст от 18 до 30 години, семейни или несемейни, са поканени да гледат световното духовно послание на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от 21 май 2023 г., с участието на президент Далин Х. Оукс от Първото президентство и съпругата му, сестра Кристен Оукс.

Oaks2023 01Download Photo

Планирайте отсега да поканите и да се съберете с приятелите си, за да чуете вдъхновени напътствия от президент и сестра Оукс, които са предназначени лично за вас.

Как да гледате

Събитието се излъчва на ChurchofJesusChrist.org. От 25 май същото ще бъде налично за гледане на няколко езика, онлайн в Евангелска библиотека и в приложението Gospel Library.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.